Αποσπάσματα πολυπλοκότητας. Συναρμολογώντας το μωσαϊκό της «προανακτορικής» Κνωσού (περ. 3600-2000 π.Χ.) (στα Αγγλικά)

Αποσπάσματα πολυπλοκότητας. Συναρμολογώντας το μωσαϊκό της «προανακτορικής» Κνωσού (περ. 3600-2000 π.Χ.) (στα Αγγλικά)

Bookmark the permalink.