ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

AΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | 2018

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, 19:00 (Ετήσια Συνάντηση του Αιγέα)

Η Κατάκτηση της Δύσης: Η γένεση των μυκηναϊκών κρατών υπό το φως των ανακαλύψεων στην Ίκλαινα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Βρετανική Σχολή Αθηνών (Upper House) (Σουηδίας 52, Αθήνα)

Η μελέτη της γένεσης του θεσμού του κράτους είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της παγκόσμιας αρχαιολογίας. Σε πολλά μέρη του κόσμου (π.χ. Κεντρική Αμερική, Μεσοποταμία) το φαινόμενο μελετάται υπό το πρίσμα σύνθετων θεωρητικών προσεγγίσεων, αλλά στο Αιγαίο έχει επικρατήσει μία μονοδιάστατη εξελικτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία τα μυκηναϊκά κράτη δημιουργήθηκαν από προϋπάρχουσες ανεξάρτητες ηγεμονίες ή τοπαρχίες. Η προσέγγιση αυτή είναι ελλιπής, γιατί βασίζεται κυρίως στα δεδομένα από τα λιγοστά μεγάλα ανακτορικά κέντρα και όχι σε συνδυασμό στοιχείων από ανακτορικές και μη-ανακτορικές θέσεις.

Στην παρούσα διάλεξη, το θέμα της γένεσης των μυκηναϊκών κρατών εξετάζεται υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που προκύπτουν από τις συστηματικές ανασκαφές της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ίκλαινα, μία από τις περιφερειακές πρωτεύουσες του μυκηναϊκού κράτους της Πύλου. Μετά την ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου και της προηγούμενης έρευνας για το θέμα, παρουσιάζονται τα ευρήματα από την Ίκλαινα και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του χαρακτήρα και της σχέση της θέσης αυτής με το «Ανάκτορο του Νέστορα». Τοποθετούμενα μέσα σε ένα σύνθετο θεωρητικό πλαίσιο, τα ευρήματα βοηθούν στην διαμόρφωση μίας ισορροπημένης και πολυδιάστατης εξήγησης του φαινομένου της εμφάνισης των μυκηναϊκών κρατών.

Πρόσκληση


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.