ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | 2020

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020, 19:00

Συγγενικοί δεσμοί και κοινωνική οργάνωση στην Αττική του 8ου αιώνα: τα αρχαιολογικά δεδομένα

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Συγγενικοί δεσμοί και κοινωνική οργάνωση στην Αττική του 8ου αιώνα:  τα αρχαιολογικά δεδομένα

Η έννοια της συγγένειας είναι εξαιρετικής σημασίας για τη μελέτη των πρώιμων κοινωνιών, καθώς εμπλέκεται σε κάθε πτυχή της ζωής. Στον Όμηρο και τον Ησίοδο, η ιδέα της καταγωγής από μια φυλή δεν υπάρχει. Η συγγένεια εμφανίζεται ως κάτι ρευστό, που δεν προκαθορίζεται αυστηρά χάριν βιολογικών δεσμών, αλλά αποτελεί έναν συνδυασμό βιολογικής σχέσης και επιθυμητής σύνδεσης.