ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

AΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | 2017

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017, 19:00

Ταφικά τοπία της μεσοελλαδικής και πρώιμης μυκηναϊκής κεντρικής Ελλάδας: νέα ερευνητικά δεδομένα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Ταφικά τοπία της μεσοελλαδικής και πρώιμης μυκηναϊκής κεντρικής Ελλάδας: νέα ερευνητικά δεδομένα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Η διερεύνηση των ταφικών τοπίων έχει μεγάλη σημασία για την κατανόηση των πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών που έλαβαν χώρα στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά τη μετάβαση από την μεσοελλαδική στην υστεροελλαδική περίοδο. Τα σπουδαία ευρήματα των λακκοειδών τάφων των Μυκηνών και των θολωτών τάφων της Μεσσηνίας έχουν ως τώρα συγκεντρώσει το κύριο ενδιαφέρον της έρευνας στην Πελοπόννησο.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017, 19:00

Αποκλίνουσες ταφές και επικίνδυνοι νεκροί στην Αρχαία Αθήνα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Αποκλίνουσες ταφές και επικίνδυνοι νεκροί στην Αρχαία Αθήνα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Κατά τους ιστορικούς χρόνους, οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν μεγάλη σημασία στην ταφή των νεκρών. Οι άταφοι νεκροί θεωρούνταν ότι περιφέρονταν στη γη μη μπορώντας να εισέλθουν στο βασίλειο των νεκρών, τον Άδη. Ορισμένες δε κατηγορίες νεκρών αντιμετωπίζονταν ως δυνητικά πιο επικίνδυνες για τους ζωντανούς και απαιτούσαν ιδιαίτερη ταφική μεταχείριση.

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, ώρα 19:00

Η συνολική εικόνα: επανεξετάζοντας το πλαίσιο θέασης τοιχογραφιών από την Τίρυνθα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Η συνολική εικόνα: επανεξετάζοντας το πλαίσιο θέασης τοιχογραφιών από την Τίρυνθα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Η ανακάλυψη, το 1999, ενός μεγάλου, νέου συνόλου τοιχογραφιών στο μυκηναϊκό ανάκτορο της Τίρυνθας - ένα σχεδόν αιώνα μετά την πρωτοπόρα δημοσίευση της ζωγραφικής διακόσμησής του από τον Rodenwaldt - έχει προκαλέσει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για αυτή την ομάδα υλικού.

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, ώρα 18:30

Η ιστορία ενός χωρικού: Η ενσωμάτωση ενός οικισμού της κοιλάδας της Νεμέας στην επικράτεια των Μυκηνών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House (Σουηδίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα)

Η ιστορία ενός χωρικού: Η ενσωμάτωση ενός οικισμού της κοιλάδας της Νεμέας στην επικράτεια των Μυκηνών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σ’ αυτήν την διάλεξη παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της ανασκαφής του μικρού οικισμού της Τσούγκιζας στην κοιλάδα της Νεμέας καθώς και τη μεταβαλλόμενη σχέση του με τη γειτονική μητρόπολη των Μυκηνών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, περίπου από το 1700 έως το 1200 π.Χ. Οι συστηματικές ανασκαφές αποκάλυψαν συνεχή κατοίκηση στον οικισμό, με σημαντικές ενδείξεις για την αγροτική βάση της κοινότητας και την τελική ενσωμάτωση του οικισμού στην επικράτεια των Μυκηνών.

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, 19:00

Ζωή, θάνατος και προσευχή σε μια ορεινή θέση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού – Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου: προκαταρκτικά αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου στον Ανάβλοχο Κρήτης κατά τα έτη 2015-2017 (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Ζωή, θάνατος και προσευχή σε μια ορεινή θέση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού – Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου: προκαταρκτικά αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου στον Ανάβλοχο Κρήτης κατά τα έτη 2015-2017 (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Ο Ανάβλoχος είναι μια ασβεστολιθική κορυφή με ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμό μήκους 5 χλμ, εκτεινόμενη πάνω από το χωριό Βραχάσι στο νομό Λασιθίου. Κατοικήθηκε κυρίως από τους ύστερους μινωικούς έως τους πρώιμους αρχαϊκούς χρόνους. Το 1931 ο Pierre Demargne ανέσκαψε αποσπασματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν οικισμό, ένα νεκροταφείο, καθώς και ένα λατρευτικό αποθέτη.

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 19:00

Working (with) class. Ιδεολογία, τελετουργία και εργασία στην Ερήμη Κύπρου κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Working (with) class. Ιδεολογία, τελετουργία και εργασία στην Ερήμη Κύπρου κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Η συνεχιζόμενη έρευνα στον οικισμό της Μέσης Εποχής του Χαλκού Ερήμη-Λαόνιν του Πόρακου έφερε στο φως νέες συγκεκριμένες ενδείξεις πρωτο-αστικοποίησης στην Κύπρο. Τα σημερινά στοιχεία καταδεικνύουν ότι μια τέτοια διαδικασία αναπτύσσεται βαθμιαία κατά τη διάρκεια της Μέσης Εποχής του Χαλκού χωρίς σημαντικά εξωτερικά εναύσματα και κορυφώνεται στη MK III-YK I περίοδο.