ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

AΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | 2019

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019, 19:00

Συνθέτοντας το παζλ της μυκηναϊκής Αχαΐας. Μικρές ιστορίες από το νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου Χαλανδρίτσας

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Συνθέτοντας το παζλ της μυκηναϊκής Αχαΐας. Μικρές ιστορίες από το νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου Χαλανδρίτσας

Το Μυκηναϊκό νεκροταφείο των θαλαμοειδών τάφων στη θέση Άγιος Βασίλειος στη Χαλανδρίτσα της Αχαΐας, αν και είχε ανακαλυφθεί από το Νικόλαο Κυπαρίσση ήδη από το 1928, δεν έτυχε ποτέ συστηματικής ανασκαφικής έρευνας ή μελέτης. Η πρόσφατη μελέτη των διαθέσιμων δεδομένων βασίστηκε κυρίως στα αποτελέσματα των σωστικών ανασκαφικών ερευνών που έγιναν στο νεκροταφείο από το 1989 έως το 2001, πάντα υπό τη σκιά των λαθρανασκαφών.