ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

AΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | 2019

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019, 19:00

Συνθέτοντας το παζλ της μυκηναϊκής Αχαΐας. Μικρές ιστορίες από το νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου Χαλανδρίτσας

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Συνθέτοντας το παζλ της μυκηναϊκής Αχαΐας. Μικρές ιστορίες από το νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου Χαλανδρίτσας

Το Μυκηναϊκό νεκροταφείο των θαλαμοειδών τάφων στη θέση Άγιος Βασίλειος στη Χαλανδρίτσα της Αχαΐας, αν και είχε ανακαλυφθεί από το Νικόλαο Κυπαρίσση ήδη από το 1928, δεν έτυχε ποτέ συστηματικής ανασκαφικής έρευνας ή μελέτης. Η πρόσφατη μελέτη των διαθέσιμων δεδομένων βασίστηκε κυρίως στα αποτελέσματα των σωστικών ανασκαφικών ερευνών που έγιναν στο νεκροταφείο από το 1989 έως το 2001, πάντα υπό τη σκιά των λαθρανασκαφών.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, 19:00

Τα πρώτα εργαλεία ξυλουργικής κινούμενα με μηχανικό τρόπο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού: η χρήση εργαλείων με τόξο και ιμάντα (τοξωτό τρυπάνι και τόρνος) για την κατασκευή πλοίων και επίπλων

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Τα πρώτα εργαλεία ξυλουργικής κινούμενα με μηχανικό τρόπο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού: η χρήση εργαλείων με τόξο και ιμάντα (τοξωτό τρυπάνι και τόρνος) για την κατασκευή πλοίων και επίπλων

Το τοξωτό τρυπάνι καθώς και ο τόρνος μπορούν να θεωρηθούν ως το πρώτο βήμα στη μηχανική επεξεργασία ξυλείας. Αναφορικά με το τρυπάνι, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα γραπτών, εικονογραφικών και αρχαιολογικών στοιχείων για την χρήση του στην επιπλοποιία, καθώς και ναυπηγικές εργασίες. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο το μετάλλινο στέλεχος έχει επιβιώσει, αλλά, συχνά, το σχήμα της απόληξής του είναι ασαφές λόγω εκτεταμένων φθορών.

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019, 18:30

Χωρικές συνυπάρξεις και στρωματογραφικές ασυνέχειες ως μορφές διαχρονικής διαπραγμάτευσης με το παρελθόν. Η προϊστορία και πρωτοϊστορία του οικισμού του Αζοριά στην ανατολική Κρήτη

Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House (Σουηδίας 52, Αθήνα)

Χωρικές συνυπάρξεις και στρωματογραφικές ασυνέχειες ως μορφές διαχρονικής διαπραγμάτευσης με το παρελθόν. Η προϊστορία και πρωτοϊστορία του οικισμού του Αζοριά στην ανατολική Κρήτη

Σκοπός της ομιλίας είναι να προσεγγίσει τις αρχαιολογικές θέσεις ως δυναμικά και διαχρονικά περιβάλλοντα και να καταδείξει τη δυνατότητα χρήσης της ανασκαφής ως μέσου οπτικοποίησης στρωματογραφικών γεγονότων εν είδει πολιτισμικών διαδικασιών και μορφών πολιτισμικής παραγωγής.

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019, 19:00

Τα “καινούργια” ρούχα του ήρωα. Αποτελέσματα της τρέχουσας μελέτης των υφασμάτων από το Λευκαντί

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Τα “καινούργια” ρούχα του ήρωα. Αποτελέσματα της τρέχουσας μελέτης των υφασμάτων από το Λευκαντί

Η ταφή του λεγόμενου ήρωα από το Λευκαντί που ανακαλύφθηκε το 1981, περιείχε ένα από τα μεγαλύτερα υφάσματα που γνωρίζουμε από την αρχαία Ελλάδα, καθώς και μια στενή ταινία με γεωμετρικά διακοσμητικά σχέδια. Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά την ανακάλυψή τους, τα ευρήματα των υφασμάτων του τεφροδόχου αγγείου γίνονται αντικείμενο μελέτης μιας διεθνούς διεπιστημονικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, αναγνωρίστηκαν “καινούργια” υφάσματα πέραν από τα ως τότε γνωστά και ταυτίστηκαν ποικίλες τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019, 19:00

Κοινωνικά τοπία των νοτιοανατολικών Βαλκανίων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Κοινωνικά τοπία των νοτιοανατολικών Βαλκανίων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

This presentation will introduce a book that explores settlement and burial patterns across the southeastern corner of the Balkan Peninsula during the second millennium BC, offering a detailed cross-border examination of local pottery data. Based on a comprehensive chronologically structured analysis the work calls into question some existing culture-historical constructs.