ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

AΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | 2024

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024, 19:00

Λιθοτεχνίες της λίμνης: μακρολιθικά τεχνουργήματα από το Νεολιθικό Δισπηλιό Καστορίας (η διάλεξη θα γίνει στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη)

Λιθοτεχνίες της λίμνης: μακρολιθικά τεχνουργήματα από το Νεολιθικό Δισπηλιό Καστορίας (η διάλεξη θα γίνει στην αγγλική γλώσσα)

Οι πολυετείς ανασκαφές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη νεολιθική, παραλίμνια θέση του Δισπηλιού Καστοριάς (Μέση-Νεότερη Νεολιθική, περ. 5700-3500 π.Χ.) έφεραν στο φως μια εντυπωσιακή -από άποψη διατήρησης και τυπολογικής ποικιλομορφίας- μακρολιθική λιθοτεχνία. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μακρολιθικά σύνολα της Νεολιθικής Ελλάδας, καθώς αριθμεί περισσότερα από 3000 τεχνουργήματα.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, 19:00

Τεχνολογικές παραδόσεις κατά τη μετάβαση από το Πλειστόκαινο στο Ολόκαινο στην Ελλάδα υπό το φως των δεδομένων της βραχοσκεπής Μποΐλα και του σπηλαίου Κεφαλάρι

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη)

Τεχνολογικές παραδόσεις κατά τη μετάβαση από το Πλειστόκαινο στο Ολόκαινο στην Ελλάδα υπό το φως των δεδομένων της βραχοσκεπής Μποΐλα και του σπηλαίου Κεφαλάρι

Στην παρούσα ομιλία, παρουσιάζονται οι λιθοτεχνίες δύο ηπειρωτικών μεταβατικών θέσεων, της Μποΐλας Ιωαννίνων και του Κεφαλαρίου Αργολίδας, με σκοπό να φωτισθεί η πολυπλοκότητα των τεχνολογικών παραδόσεων που αναπτύχθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο και να συζητηθεί η σχέση τους με περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς ή άλλους παράγοντες.