ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

O παρών κατάλογος παρουσιάζει περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα και βιβλιοκρισίες για την αιγαιακή προϊστορία, και εκδίδονται ανελλιπώς (ή τουλάχιστον σταμάτησαν τη δράση τους πριν από λίγα χρόνια).

Acta Hyperborea. Danish Studies in Classical Archaeology

1988 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Museum Tusculanum Press
Χώρα: Denmark
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: ActaHyp
Συντομογραφία AM: ActaHyp

Aegean Archaeology

1994 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw
Χώρα: Πολωνία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.iaepan.edu.pl/AEA/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (επιλεγμένα άρθρα): http://www.iaepan.edu.pl/AEA/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: AeA

Aegeo-Balkan Prehistory

2007-2012

Εκδότης: Department of Archaeology of the Comenius University in Bratislava and the Austrian Archaeological Institute in Vienna
Χώρα: Σλοβακία και Αυστρία
Δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.aegeobalkanprehistory.net/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.aegeobalkanprehistory.net/index.php?p=art_list
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Ägypten und Levante. Internationale Zeitschrift für ägyptische Archäologie und deren Nachbargebiete / Egypt and the Levant. International Journal for Egyptian Archaeology and Related Disciplines

1990 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Χώρα: Αυστρία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500e_0x0031b3c8
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: ÄgLev

American Journal of Archaeology

1885 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Archaeological Institute of America
Χώρα: ΗΠΑ
Δημοσιεύεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.ajaonline.org/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: (1885-2010) http://www.jstor.org/journal/amerjarch και  (Βιβλιοκρισίες) https://www.ajaonline.org/openaccess
Συντομογραφία AJA: AJA
Συντομογραφία BCH: AJA
Συντομογραφία AM: AJA

Anatolian Studies

1951 μέχρι σήμερα

Εκδότης: British Institute at Ankara
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.cambridge.org/core/journals/anatolian-studies
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: AnatSt
Συντομογραφία BCH: AS
Συντομογραφία AM: AnSt

Ancient Near Eastern Studies

1961 μέχρι σήμερα

Εκδότης: School of Fine Arts, Classical Studies and Archaeology, University of Melbourne
Χώρα: Αυστραλία / Βέλγιο
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal.php&journal_code=ANES
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: AncNearEastSt

Annual of the British School at Athens

1894 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Βρετανική Σχολή Αθηνών
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.cambridge.org/core/journals/annual-of-the-british-school-at-athens
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (1894-2013): https://www.jstor.org/journal/annubritschoathe
Συντομογραφία AJA: BSA
Συντομογραφία BCH: ABSA
Συντομογραφία AM: BSA

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente

1914 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή
Χώρα: Ιταλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.scuoladiatene.it/pubblicazioni/annuario.html
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: ASAtene
Συντομογραφία BCH: ASAA
Συντομογραφία AM: ASAtene

Hesperia – The Journal of the American School of Classical Studies at Athens

1932 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (The American School of Classical Studies at Athens)
Χώρα: ΗΠΑ
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.ascsa.edu.gr/index.php/publications/hesperia_new
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (1932-2010): http://www.ascsa.edu.gr/index.php/publications/hesperia/volumes
Συντομογραφία AJA: Hesperia
Συντομογραφία BCH: Hesperia
Συντομογραφία AM: Hesperia

Journal of Hellenic Studies

1880 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Society for the Promotion of Hellenic Studies
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-hellenic-studies
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: JHS
Συντομογραφία BCH: JHS
Συντομογραφία AM: JHS