ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

O παρών κατάλογος παρουσιάζει περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα και βιβλιοκρισίες για την αιγαιακή προϊστορία, και εκδίδονται ανελλιπώς (ή τουλάχιστον σταμάτησαν τη δράση τους πριν από λίγα χρόνια). Ο κατάλογος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018. 

Aegean Archaeology

1994 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw
Χώρα: Πολωνία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.iaepan.edu.pl/AEA/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (επιλεγμένα άρθρα): http://www.iaepan.edu.pl/AEA/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: AeA

Aegeo-Balkan Prehistory

2007-2012

Εκδότης: Department of Archaeology of the Comenius University in Bratislava and the Austrian Archaeological Institute in Vienna
Χώρα: Σλοβακία και Αυστρία
Δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.aegeobalkanprehistory.net/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.aegeobalkanprehistory.net/index.php?p=art_list
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Ägypten und Levante. Internationale Zeitschrift für ägyptische Archäologie und deren Nachbargebiete / Egypt and the Levant. International Journal for Egyptian Archaeology and Related Disciplines

1990 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Χώρα: Αυστρία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500e_0x0031b3c8
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: ÄgLev

American Journal of Archaeology

1885 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Archaeological Institute of America
Χώρα: ΗΠΑ
Δημοσιεύεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.ajaonline.org/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: (1885-2010) http://www.jstor.org/journal/amerjarch και  (Βιβλιοκρισίες) https://www.ajaonline.org/openaccess
Συντομογραφία AJA: AJA
Συντομογραφία BCH: AJA
Συντομογραφία AM: AJA

Anatolian Studies

1951 μέχρι σήμερα

Εκδότης: British Institute at Ankara
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.cambridge.org/core/journals/anatolian-studies
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: AnatSt
Συντομογραφία BCH: AS
Συντομογραφία AM: AnSt

Ancient Near Eastern Studies

1961 μέχρι σήμερα

Εκδότης: School of Fine Arts, Classical Studies and Archaeology, University of Melbourne
Χώρα: Αυστραλία / Βέλγιο
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal.php&journal_code=ANES
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: AncNearEastSt

Annual of the British School at Athens

1894 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Βρετανική Σχολή Αθηνών
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.cambridge.org/core/journals/annual-of-the-british-school-at-athens
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (1894-2013): https://www.jstor.org/journal/annubritschoathe
Συντομογραφία AJA: BSA
Συντομογραφία BCH: ABSA
Συντομογραφία AM: BSA

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente

1914 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή
Χώρα: Ιταλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.scuoladiatene.it/pubblicazioni/annuario.html
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: ASAtene
Συντομογραφία BCH: ASAA
Συντομογραφία AM: ASAtene

Hesperia – The Journal of the American School of Classical Studies at Athens

1932 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (The American School of Classical Studies at Athens)
Χώρα: ΗΠΑ
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.ascsa.edu.gr/index.php/publications/hesperia_new
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (1932-2010): http://www.ascsa.edu.gr/index.php/publications/hesperia/volumes
Συντομογραφία AJA: Hesperia
Συντομογραφία BCH: Hesperia
Συντομογραφία AM: Hesperia

Journal of Hellenic Studies

1880 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Society for the Promotion of Hellenic Studies
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-hellenic-studies
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: JHS
Συντομογραφία BCH: JHS
Συντομογραφία AM: JHS