ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

O παρών κατάλογος παρουσιάζει περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα και βιβλιοκρισίες για την αιγαιακή προϊστορία, και εκδίδονται ανελλιπώς (ή τουλάχιστον σταμάτησαν τη δράση τους πριν από λίγα χρόνια).

Shima. The International Journal of Research into Island Cultures

2007 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Shima Publishing
Χώρα: Αυστραλία
Δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.shimajournal.org/index.php
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.shimajournal.org/issues.php#previous
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Skyllis

1998 to date

Publisher: German Society for the Promotion of Underwater Archaeology
Country: Germany
Published in printed version
Website: http://www.deguwa.org/?id=11
Free downloads: –
Abbreviations AJA: –
Abbreviation BCH: –
Abbreviation AM: –

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici

1966 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Consiglio Nazionale delle Ricerche
Χώρα: Ιταλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://smea.isma.cnr.it/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: SMEA
Συντομογραφία BCH: SMEA
Συντομογραφία AM: SMEA

Studia Praehistorica

1976 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Bulgarian Academy of Sciences
Χώρα: Βουλγαρία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Studia Troica

1991 μέχρι σήμερα

Εκδότης: P. von Zabern
Χώρα: Γερμανία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: ST
Συντομογραφία AM: StTroica

Time and Mind. The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture

2008 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Routledge – Taylor & Francis Group
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.tandfonline.com/toc/rtam20/current
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Transcultural Studies

2010 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Χώρα: Γερμανία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/index
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/issue/archive
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

World Archaeology

1969 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Taylor & Francis Group
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.tandfonline.com/toc/rwar20/current
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: WorldArch
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: WorldA

Αιγαιακές Σπουδές

2014 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.aegeussociety.org
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: https://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-studies/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Ακάμας. Όμιλος Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνας

2007 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Ακάμας – Όμιλος Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://akamas.uoi.gr/index.htm
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

ΑΛΣ. Περιοδική έκδοση της Εταιρείας Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας

2003-2009/2010

Εκδότης: Εταιρεία Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Αριάδνη. Επιστημονικό Περιοδικό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

1983 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.phl.uoc.gr/ekdoseis/ariadni.php
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.phl.uoc.gr/ekdoseis/ariadni.php
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: Αριάδνη

Αρχαιολογία και Τέχνες

1981 μέχρι σήμερα

Εκδότης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Ε.
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.archaiologia.gr/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.archaiologia.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –