ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

O παρών κατάλογος παρουσιάζει περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα και βιβλιοκρισίες για την αιγαιακή προϊστορία, και εκδίδονται ανελλιπώς (ή τουλάχιστον σταμάτησαν τη δράση τους πριν από λίγα χρόνια).

Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών

1968 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://eshop.museumshops.gr/bibliasimple ή http://dspace.museumshops.gr/xmlui/handle/123456789333/2
Συντομογραφία AJA: AAA
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: AAA
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: ΑΑΑ

Αρχαιολογική Εφημερίς

1837 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=1116
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (1837-1926): http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch και http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem
Συντομογραφία AJA: ArchEph
Συντομογραφία BCH: AEph
Συντομογραφία AM: AEphem
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: ΑΕ

Αρχαιολογικόν Δελτίον

1885-1892, 1915-1933/35, 1960 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: (1888-1892) http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch και (1888-2013) http://eshop.museumshops.gr/bibliasimple
ή http://dspace.museumshops.gr/xmlui/handle/123456789333/2
Συντομογραφία AJA: ArchDelt
Συντομογραφία BCH: AD
Συντομογραφία AM: ADelt A (για τις Μελέτες), ADelt B (για τα Χρονικά)
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: ΑΔ

Διαχρονία. Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1997 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας – Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Εγνατία. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

1989 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.hist.auth.gr/el/egnatia
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (2001/2002-2009): http://www.hist.auth.gr/el/egnatia
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: Egnatia
Συντομογραφία AM: Egnatia
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: Εγνατία

ΕΝΑΛΙΑ

1989 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών

1972 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: https://lefkadika.gr/publications/epetirides/index.html
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου

1962 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Τμήμα Αρχαιοτήτων, Κυβέρνηση Κύπρου
Χώρα: Κύπρος
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

ΕΥΛΙΜΕΝΗ

2000 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.eulimene.eu/index.php
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Θέματα Αρχαιολογίας

2017 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Θέματα Αρχαιολογίας
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε ηλεκρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.themata-archaiologias.gr/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.themata-archaiologias.gr/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Κρητικά Χρονικά. Κείμενα και Μελέται της Κρητικής Ιστορίας

1947 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: https://www.historical-museum.gr/gr/ekim/view/krhtika-chronika
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://online.cretica-chronica.gr/
Συντομογραφία AJA: CretChron
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: KretChron
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: Κρητικά Χρονικά

ΚΡΙΣΗ

2017 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εκδόσεις Τόπος
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://e-krisi.gr/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Ο Μέντωρ. Χρονογραφικό και ιστοριοδιφικό δελτίο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

1988 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=28
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: Μέντωρ

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

1837 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=1119 
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (1842-1926): http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt
Συντομογραφία AJA: Prakt
Συντομογραφία BCH: PAAH
Συντομογραφία AM: Prakt
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: ΠΑΕ

Προ-ιστορήματα

2009 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Όμιλος Μελέτης και Προβολής της Ελληνικής Προϊστορίας
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://proistoria.wordpress.com/pro-istorimata/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: https://proistoria.wordpress.com/pro-istorimata/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –