ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

1 Μαρτίου 2010

A preliminary investigation of two prehistoric cave sites in southern Albania

K.D. Francis, D.J. Bescoby & I. Gjipali The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 10-26.

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο πραγματευόμαστε τη σημασία δύο προϊστορικών θέσεων, οι οποίες βρίσκονται στην παράκτια ζώνη της ΝΔ Αλβανίας. Οι θέσεις αυτές είχαν αρχικά ερευνηθεί από τον Ιταλό προϊστορικό αρχαιολόγο Luigi Cardini το 1939. Η πρώτη θέση αφορά ένα σπήλαιο στην πόλη της Χειμάρρας και η δεύτερη μία βραχοσκεπή, στη θέση Kanalit, στα Ακροκεραύνια όρη προς βορρά. Έρευνες στις δύο θέσεις αποκάλυψαν στρωματογραφημένες ενδείξεις προϊστορικής δραστηριότητας, που χρονολογούνται από το μέσο Ολόκαινο. Στη θέση Kanalit ένα ευρύ σύνολο λίθινων αντικειμένων παρέχει στοιχεία για την εκμετάλλευση των γειτονικών παράκτιων πεδινών περιοχών κατά τη Μεσολιθική περίοδο. Στο σπήλαιο της Χειμάρρας μία σειρά από αδιάσπαστες, στο μεγαλύτερο μέρος τους, αποθέσεις μαρτυρεί συχνά έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Οι ραδιοχρονολογήσεις παρέχουν ένα σημαντικό ανεξάρτητο χρονολογικό δείκτη για τους ορίζοντες της Πρώιμης/Μέσης Εποχής του Χαλκού. Η κεραμική φανερώνει την επικράτηση τοπικών επιρροών, με τη θέση αυτή να μην λαμβάνει μέρος στα ευρύτερα εμπορικά δίκτυα πριν από την όψιμη Εποχή του Σιδήρου, περίπου τον 7ο – 6ο αιώνα π.Χ.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.