ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2011

28 Νοεμβρίου 2013

Far-flung Phoenicians bearing early Greek pottery?

J. N. Coldstream in Hartmut Matthäus, Norbert Oettinger & Stephan Schröder (eds) 2011. Der Orient und die Anfänge Europas. Kulturelle Beziehungen von der Späten Bronzezeit bis zur Frühen Eisenzeit [Philippika, Marburger alterumskundliche Abhandlungen 42]. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 177-184.

Από την εισαγωγή (στα Αγγλικά)

One of the most exciting aspects of studying Greek Geometric pottery, of the tenth to eighth centuries BC, is its distribution over a very wide area, far beyond its centres of production. We find it exported over the entire Mediterranean and even beyond: to the east as far as Tell Halaf and Babylon, and to the west beyond the Pillars of Herakles to Huelva, the ancient Tartessos, on the Atlantic coast of Spain. To identify the carriers of Greek Geometric exports is a matter for endless speculation: indeed, in different areas, quite different explanations are reasonable. It may be natural to assume that the Greeks themselves took an active part in circulating their own fine pottery; but here we shall examine a supposition that, in some contexts, the most likely carriers were also the most active seafarers over the whole Mediterranean: the Phoenicians. To clear the ground, we need a brief historiography of views concerning the attitudes of the Phoenicians towards vessels made by the Greeks.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.