ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

31 Μαΐου 2011

La Scuola Archeologica di Atene nell’ambito della politica estera italiana tra XIX e XX secolo

Nicola Labanca Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente LXXXVII (2009) [2010]: 17-40.

Περίληψη

To άρθρο έχει ως στόχο να διαγράψει μια επισκόπηση των δημοσιεύσεων των τελευταίων δύο δεκαετιών που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Πράγματι, οι προοπτικές και οι προτάσεις μιας προηγούμενης φάσης μελετών ανανεώθηκαν ριζικά. To πεδίο παραμένει ανοιχτό σε αναγκαίες καινούριες έρευνες, με τον όρο να ξεπεραστούν τα παλιά εθνικιστικά σχήματα. To άρθρο εξετάζει τα γενικότερα ιστορικά πλαίσια σχετικά με την Ιταλία και την Ελλάδα ανάμεσα στο 19° και τον 20° αιώνα, για να αναλυθούν στη συνέχεια οι πρόσφατες δημοσιεύσεις με θέμα την αρχαιολογία στην φιλελεύθερη Ιταλία και στο φασιστικό καθεστώς. Η ίδρυση της Ι.Α.Σ.Α. αναγιγνώσκεται στο πλαίσιο των αποστολών στο εξωτερικό της ιταλικής αρχαιολογίας εκείνης της εποχής, με μνεία στις σχέσεις ανάμεσα στον ιταλικό εθνικισμό και τον «αρχαιολογικό φιλελληνισμό». Η μελέτη αυτή επαναγιγνώσκει τη λογοτεχνία και τις έρευνες που διαθέτουμε τώρα στις μεγάλες φάσεις της ιστορίας της Ιταλίας (φιλελεύθερη, φασιστική, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, Δημοκρατία). Η επισκόπηση, χωρίς να απαιτεί την πλήρη κάλυψη, οδηγεί σε κάποια προσωρινά συμπεράσματα με κριτικό μάτι και πέρα από τα αυτο-εγκώμια, στην προοπτική των ιταλο-ελληνικών αρχαιολογικο-πολιτιστικών σχέσεων σε μια ισότιμη και μετα-αποικιακή οπτική, αναδεικνύοντας όμως κυρίως την αξία και τις γνώσεις ενός θεσμού και των ερευνητών που δόξασαν την ιταλική αρχαιολογία στην Ιταλία και στην Ελλάδα, με μια δραστηριότητα που διαρκεί τώρα πια πάνω από έναν αιώνα.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.