ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2012

24 Ιανουαρίου 2013

Martial Minoans? War as social process, practice and event in Bronze Age Crete

Barry P.C. Molloy Annual of the British School at Athens 107 (2012): 87-141.

Περίληψη

Μαζί με την πολιτική, την οικονομία και τη θρησκεία, ο πόλεμος είναι ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες που μπορούν να μορφοποιήσουν την κοινωνία και τις ομαδικές ταυτότητες. Στον προϊστορικό κόσμο, οι πηγές για τη μελέτη του πολέμου είναι ανομοιογενείς και η ερμηνεία τους μπορεί να είναι αντιφατική και προβληματική. Tο παρόν άρθρο επιχειρεί για πρώτη φορά μία συστηματική ανάλυση των δεδομένων για την περίπτωση της Κρήτης στην Εποχή του Χαλκού. Αυτή η περίπτωση δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε κριτικά πιο αποτελεσματικούς τρόπους στην εφαρμογή των ευρέως αποδεκτών παραμέτρων για την εξέταση του πολέμου στην αρχαιότητα βάσει των αρχαιολογικών δεδομένων. Ένας άλλος στόχος στην προσπάθεια να διερευνήσουμε τους διαχρονικούς ρόλους του πολέμου σε αυτές τις κοινωνίες είναι να προχωρήσουμε σε μία πιο ολοκληρωμένη και συστηματική κοινωνική ανάλυση. Το παρόν άρθρο εξετάζει την ύπαρξη και τον χαρακτήρα μίας πολεμικής ταυτότητας στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού και υποστηρίζει πως αυτή αποτελούσε ένα εμφανές στοιχείο της ανδρικής ταυτότητας. Το άρθρο επίσης συζητά τους διαφορετικούς βαθμούς και χρονικούς ορίζοντες διά μέσου των οποίων ο πόλεμος μπορεί να επηρεάσει μία κοινωνία και προτείνει ένα ευρύ πλαίσιο για την κατανόηση του πολέμου ως κοινωνική διαδικασία, πρακτική και γεγονός.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.