ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

15 Μαρτίου 2010

Mycenae and Tiryns: the pottery of the second half of the thirteenth century BC – contexts and definitions

Ε.Β. French, Ph. Stockhammer & U. Damm-Meinhardt The Annual of the British School at Athens 104 (2009) [February 2010]: 175-232.

Περίληψη

Από το 1950 εκτεταμένες και σημαντικές ανασκαφικές έρευνες έχουν λάβει χώρα στην Αργολίδα. Για τις Μυκήνες και την Τίρυνθα ένα μεγάλο μέρος της μεταανασκαφικής μελέτης έχει πλέον ολοκληρωθεί δίχως ωστόσο να έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της δημοσίευσης. Η χρήση υλικού από τις προκαταρκτικές εκθέσεις έχει ωστόσο οδηγήσει σε συμπεράσματα, τα οποία δεν μπορούν να τεκμηριωθούν. Οι ερευνητικές ομάδες των δύο θέσεων, στενά συνεργαζόμενες, παρουσιάζουν στο άρθρο αυτό το λεπτομερές στρωματογραφικό πλαίσιο της εργασίας τους και τις τελικές εκθέσεις. Η διαγνωστική κεραμική για το δεύτερο ήμισυ του δέκατου τρίτου αιώνα π.Χ. (ΥΕ III Β2 Πρώιμη και ‘Ύστερη), περίοδος που σημαδεύτηκε από μία μεγάλη καταστροφή και στις δύο θέσεις, επεξηγείται στο πλαίσιο των συνευρημάτων της. Η σχέση των δύο θέσεων μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Τα στοιχεία αυτά θα επιτρέψουν τη διατύπωση καλά θεμελιωμένων ιστορικών υποθέσεων.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.