ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2016

6 Δεκεμβρίου 2017

Obsidian consumption in the Late Pleistocene-Early Holocene Aegean: con-textualising new data from Mesolithic Crete

Tristan Carter Annual of the British School at Athens 111 (2016): 13-34

Σε αυτό το άρθρο παρατίθεται η ανάλυση τεσσάρων τεχνέργων από οψιανό από τη Μεσολιθική θέση Λιβάρι Σκιάδι, μια από τις σπάνιες προ- Νεολιθικές θέσεις στην Κρήτη. Η ανάλυση με τη χρήση EDXRF ταυτίζει τις πρώτες ύλες με την περιοχή Στα Νύχια στη Μήλο. Σε συνάρτηση με άλλα δεδομένα, προτείνεται ότι αυτή αποτελούσε την προτιμώμενη πηγή μηλιακού οψιανού για τους πληθυσμούς του Ανώτερου Πλειστόκαινου – Πρώιμου Ολόκαινου. Το υλικό από το Λιβάρι αποτελεί τον αρχαιότερο μηλιακό οψιανό στην Κρήτη και κατ’ επέκταση τα πρώτα στοιχεία για τις επαφές των κατοίκων της με τα νησιά των Κυκλάδων. Ιδωμένος στα πλαίσια μιας ευρύτερης ανασκόπησης του οψιανού που χρησιμοποιείτο στο Ανώτερο Παλαιολιθικό – Μεσολιθικό Αιγαίο, υποδεικνύεται ότι οι βασικοί καταναλωτές αυτών των πρώτων υλών ήταν ομάδες με βάση τα νησιά που είχαν άμεση πρόσβαση στις θαλάσσιες διόδους που οδηγούσαν στις Κυκλάδες. Προτείνεται ότι οι διαφορές μεταξύ νησιωτικών και ηπειρωτικών λιθοτεχνικών συνόλων (επιλογών τεχνικής και πρώτων υλών) ενδεχομένως ήταν αποτέλεσμα εποχικών, και περιβαλλοντικών επιδράσεων, και δεν αντιπροσώπευαν προϊόντα διαφορετικών πληθυσμών. Τέλος, ορισμένα σύνολα δεδομένων, όπως και το Λιβάρι, υποδεικνύουν την πρόσκτηση οψιανού μέσω μεσαζόντων. Αυτές οι ανταλλαγές θεωρούνται αναμφίβολα με όρους κοινωνικούς, με την ανταλλαγή δώρων ως θεμελιώδη τρόπο μέσω του οποίου δημιουργούνται και συντηρούνταν δεσμοί μεταξύ ομάδων, ενώ η διακίνηση του οψιανού μπορεί να ιδωθεί ως ένας από τους μηχανισμούς με τους οποίους διαμορφώνονταν και αναπαράγονταν οι πολιτιστικές παραδόσεις του Μεσολιθικού Αιγαίου.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.