ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2012

29 Ιανουαρίου 2013

The archaeological evidence of the Late Bronze Age and Protogeometric occupation under the Roman Villa Dionysus, Knossos, Crete, and an overview of the Protogeometric data of Greece

Alexandra Livarda Annual of the British School at Athens 107 (2012): 189-209.

Περίληψη

Κατά τις τελευταίες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν κάτω από τη Ρωμαϊκή Βίλα του Διονύσου στην Κνωσό της Κρήτης, συνελέγη αρχαιοβοτανικό υλικό από στρώματα που χρονολογούνται στην Εποχή του Χαλκού και στην Πρωτογεωμετρική περίοδο. Η αρχαιοβοτανική συγκέντρωση της Εποχής του Χαλκού αποδείχθηκε σχετικά φτωχή, αντιπροσωπεύοντας σποραδικά κατάλοιπα που εισχώρησαν τυχαία στο συμπαγές στρώμα από όστρακα και πέτρες. Τα Πρωτογεωμετρικά δεδομένα ήταν πιο πλούσια, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην καθημερινή ζωή της εποχής αυτής. Σε δύο Πρωτογεωμετρικά δάπεδα εντοπίστηκαν επενδεδυμένα σιτηρά, κριθάρι, όσπρια, φρούτα και άλλοι καρποί καθώς και διάφορα άγρια είδη ενώ δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές αναφορικά προς τη χωρική και χρονική τους κατανομή. Τα φυτικά κατάλοιπα, καθώς και οι λοιπές βιο-αρχαιολογικές μαρτυρίες, παραπέμπουν σε μια σειρά οικιακών δραστηριοτήτων, όπως το μαγείρεμα, η επεξεργασία και η κατανάλωση τροφής, τα υπολείμματα των οποίων συσσωρεύτηκαν σταδιακά στα αλλεπάλληλα επίπεδα εγκατοίκησης. Τα Πρωτογεωμετρικά αρχαιοβοτανικά ευρήματα από τη Βίλα του Διονύσου αντιπαρατέθηκαν στη συνέχεια με άλλες θέσεις της ίδιας περιόδου από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η συνοπτική επισκόπηση των δεδομένων των θέσεων αυτών επέτρεψε την ανίχνευση κάποιων γενικών τάσεων με βάση τις οποίες η ευρύτερη εικόνα των Πρωτογεωμετρικών αρχαιοβοτανικών δεδομένων κρίνεται πιο κοντινή στην αντίστοιχη της Εποχής του Χαλκού παρά σε εκείνη της Εποχής του Σιδήρου. Επίσης, η επισκόπηση των διαθέσιμων πληροφοριών ανέδειξε διαφορές που καθορίζουν αλλά και ταυτόχρονα διαμορφώνονται από τα διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά συστήματα, καθώς και την ανάγκη για περισσότερες συνδιαστικές μελέτες, ερμηνευμένες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκάστοτε θέσεων.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.