ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2013

1 Νοεμβρίου 2014

The date of the tomb of Clytemnestra

David J. Mason The Annual of the British School at Athens 108 (2013): 97-119.

Περίληψη

Η χρονολογία κατασκευής του τάφου της Κλυταιμνήστρας στις Μυκήνες είναι αμφισβητούμενη, με τις απόψεις να διίστανται σχετικά με το κατά πόσο ο τάφος κτίστηκε στα τέλη της ϒστεροελλαδικής ΙΙΙΑ ή στο τέλος της ϒστεροελλαδικής ΙΙΙΒ. Το άρθρο προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό μέσα από μία συνολική επανεξέταση των χρονολογικών δεδομένων. Τονίζει πως τα πιο σημαντικά στοιχεία για την χρονολόγηση του τάφου έρχονται απο τις ανασκαφές του 1952 και 1953 εκατέρωθεν του Great Poros Wall, του αναλημματικού τοίχου που στήριζε την ανατολική πλευρά του χωμάτινου τύμβου της θόλου. Αρκετές από τις τομές της ανασκαφής αυτής παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο διεξοδικά, ειδικά οι V και Μ, αμφότερες στον χωμάτινο τύμβο πίσω από τον αναλημματικό τοίχο, καθώς και οι τομές L, P, III και IV, ακριβώς μπροστά από τον αναλημματικό τοίχο. Οι πληροφορίες σχετικά με την ανασκαφή και τα ευρήματα των συγκεκριμένων τομών δεν προέρχονται μόνο από τις δημοσιευμένες αναφορές, αλλά και από τα πρωτότυπα ημερολόγια ανασκαφής. Η κεραμεική από αυτές τις τομές χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο για την χρονολόγηση του τάφου. Αυτό που προκύπτει είναι πως ο τάφος της Κλυταιμνήστρας κατασκευάστηκε στις αρχές της ϒστεροελλαδικής ΙΙΙΒ.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.