ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

1 Ιανουαρίου 2019

The Koan ceramic assemblage during the Late Bronze Age: classification, chronology, typology, and significance

Salvatore Vitale Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Γ, Μυτιλήνη: 151-174.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη του τοπικού κεραμικού συνόλου στην Κω κατά τη διάρκεια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Οι βασικοί στόχοι του είναι: 1. να προτείνει μια συστηματική ταξινόμηση του παρόντος κεραμικού υλικού, 2. να παράσχει μια χρονολογική και τυπολογική αξιολόγηση κάθε κεραμικής τάξης, και 3. να διερευνήσει τη σημασία της κεραμικής της Κω σε σχέση με τις κοινωνικές αλλαγές που καταγράφονται στο νησί κατά το δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. Η ταξινόμηση που προτείνεται για την τοπική κεραμική της Κω βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια, που ακολουθήθηκαν ιεραρχικά: κεραμική παράδοση, δια- κόσμηση, χρώμα και κεραμική ύλη. Το ταξινομικό σύστημα που προκύπτει αποτελείται συνολικά από 18 κεραμικές τάξεις, οι οποίες ανήκουν σε τέσσερεις ευρύτερες ομάδες που εμπεριέχουν αντίστοιχα τοπικές, μικτές, μινωικές και μυκηναϊκές κατηγορίες.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.