ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2018

1 Νοεμβρίου 2019

The Pottery Deposit from the Houses of the Fallen Blocks and the Sacrificed Oxen at the South-Eastern Corner of the Palace of Knossos

Iro Mathioudaki Annual of the British School at Athens 113 (2018): 19-73

Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στη μελέτη της κεραμεικής απόθεσης που βρέθηκε στο χώρο των οικιών των Πεσμένων Ογκολίθων και Θυσιασθέντος Βοών στη νοτιοανατολική γωνία του ανακτόρου της Κνωσού. Η απόθεση αυτή υπήρξε ουσιώδης για τον ορισμό του “Μεγάλου Σεισμού” από τον Έβανς, γιατί σε συνδυασμό με τους πεσμένους λαξευτούς λίθους, θεωρήθηκε ως η συνέπεια μιας μαζικής καταστροφής. Η απόθεση ως μάρτυρας ενός τέτοιου γεγονότος έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στον ορισμό της Νέας Ανακτορικής εποχής εξαρχής από τον ίδιο τον Έβανς και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την ιστορία του ανακτόρου της Κνωσού. Δεν υπάρχουν ενδείξεις στρωματογραφίας πάνω από το επίπεδο των δαπέδων. Η πληθώρα κεραμεικού υλικού και το ιδιαίτερο ρεπερτόριο σχημάτων οδήγησε τον Έβανς στη θεώρηση της απόθεσης ως “αποθήκης ΜΜ ΙΙΙ οικιστικής κεραμεικής”.

Εδώ διερευνάται ο χαρακτήρας της απόθεσης σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ημερολόγιο της ανασκαφής και τα στοιχεία της κεραμεικής μελέτης. Η βασική συμβολή της μελέτης είναι ότι η κεραμεική δεν χρονολογείται στη ΜΜ ΙΙΙΒ, αλλά στο πρωιμότερο στάδιο της ΜΜ ΙΙΙΑ περιόδου. Αυτό είναι ένα σημαντικό πόρισμα καθώς εν δυνάμει συμβάλει στην επαναχρονολόγηση ενός γεγονότος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Κνωσού. Οι μεγάλες ποσότητες κεραμεικής από τις οικίες μας δίνουν επίσης μια πληρέστερη εικόνα της τυπολογίας που επικρατούσε στην ΜΜ ΙΙΙΑ περίοδο, δεδομένου ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλές δημοσιευμένες αποθέσεις κεραμεικής από το ανάκτορο ή την πόλη της Κνωσού.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.