ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

1 Απριλίου 2018

The Power of Images: Re-Examining the Wall Paintings from the Throne Room at Knossos

Yannis Galanakis, Efi Tsitsa & Ute Günkel-Maschek Annual of the British School at Athens 112 (2017): 47-98

Στόχος αυτού του άρθρου είναι η επανεξέταση των τοιχογραφιών που ανακάλυψε ο Arthur Evans και η ομάδα του στην αίθουσα του θρόνου στην Κνωσό το 1900. Η παρούσα μελέτη ενσωματώνει όλα τα γνωστά αρχειακά δεδομένα, που σήμερα φυλάσσονται στο Μουσείο Ashmolean του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με τις τοιχογραφίες και τα σπαράγματά τους που φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με σκοπό την ανασύνθεση του τοιχογραφικού διακόσμου της αίθουσας τη στιγμή της ανακάλυψής τους. Κατά τη γνώμη μας, το εν λόγω εικονογραφικό πρόγραμμα χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙ. Ερμηνεύουμε την συνύπαρξη “παραδοσιακών” (Νεοανακτορικών) στοιχείων στην διακόσμηση της αίθουσας του θρόνου με “καινοτόμα” χαρακτηριστικά, που εμφανίζονται στην Τελική Ανακτορική, ως μια προσπάθεια εκ μέρους των τεχνιτών και των παραγγελιοδοτών τους να αναμείξουν συνειδητά καλλιτεχνικές παραδόσεις ώστε να δημιουργηθεί μία νέα, αλλά ακόμη αναγνωρίσιμη, εικόνα δύναμης και εξουσίας. Στο τέλος του άρθρου μας εξετάζουμε τις επιπτώσεις της ερμηνείας μας υπό το πρίσμα των κοινωνικό-πολιτικών και πολιτιστικών αλλαγών που έλαβαν χώρα στην Κρήτη κατά την ΥΜ ΙΒ/ΙΙ, περίοδο κατά την οποία πιστεύουμε πως διαμορφώνεται η ιδεολογία του “άνακτα”. Κατά τη γνώμη μας το τοιχογραφικό πρόγραμμα της αίθουσας του θρόνου στην Κνωσό αποτελεί έκφραση αυτής της αναδυόμενης ιδεολογίας.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.