ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2011

20 Δεκεμβρίου 2012

Ancestral Landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Aegean, 4th-2nd millennium B.C.)

Elisabetta Borgna & Sylvie Müller Celka (επιμέλεια)

Ancestral Landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages  (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Aegean, 4th-2nd millennium B.C.)

Πόλη: Lyon

Έτος: 2011

Εκδότης: Maison de l’Orient et de la Méditerranée

Σειρά: Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 58

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 606 σ., 320 α/μ εικόνες, 27,7x29,9 εκ.

Proceedings of the International Conference held in Udine, May 15th-18th 2008 

Περίληψη (στα Αγγλικά)

This volume provides a comprehensive study of the burial mound phenomenon which emerged in large parts of Europe during the Copper and Bronze Ages, with a major focus on the Mediterranean and eastern European regions.

Fifty-one papers are grouped into broad sections dealing with the symbolism of burial mounds, the relationship between landscapes, landmarks and cultural identity, burial customs as rituals and a new look at theories on diffusionism. They define the natural and cultural contexts in which tumulus burial architecture first appeared in these parts of the world and attempt to explain the ideological, social and ritual meaning of burial mounds as community monuments. Most contributions include new evidence from excavations and surface surveys, some provide a welcome re‑examination of old data, including skeletal remains.

The subjects discussed concern not only funerary practices and beliefs but also further archaeological issues such as landscapes and land use, early exploitation of metal resources, the organization of long‑distance exchange, interaction networks, and the emergence of complexity in human societies. 

Περιεχόμενα

Preface and Acknowledgements  [11-14]

Abbrevations [15-17]  

I – Keynote lecture 

Anthony Harding, ‘The Tumulus in European Prehistory: Covering the Body, Housing the Soul’ [21-30]  

II – Burial mounds: symbolics and myth  

Blagoje Govedarica, ‘Die sakrale Symbolik des Kreises: Gedanken zum verborgenen Sinnbild der Hügelbestattungen’ [33-46]  

Giulio Palumbi, ‘The Arslantepe Royal Tomb and the “Manipulation” of the Kurgan Ideology in Eastern Anatolia at the Beginning of the Third Millennium’ [47-59]  

Philippe Della Casa, ‘Mythical Voyages and Ancestral Monuments: Tales on Knowledge and Leadership in Prehistoric Europe’ [61-72]  

III – Landscapes, landmarks and cultural identity  

Julio Bendezu-Sarmiento, ‘Réflexion sur l’espace funéraire et la notion de territoire en Asie centrale steppique aux périodes protohistoriques (IIe-Ie millénaires av. J.-C.)’ [75-85] 

Jozef Bátora, ‘Bestattungen unter Hügeln im Gebiet der mittleren Donau seit Ende des Äneolithikums bis zum Beginn der mittleren Bronzezeit’ [87-96] 

Mateusz Jaeger & Lukasz Pospieszny, ‘Tumulus Culture Barrows in the Polish Lowlands. The Case of the Cemetery in Smoszew’ [97-106]  

Jan Turek, Jaroslav Peška & Andrea Matejícková, ‘Visible and Invisible Monuments. Late Eneolithic Burial Mounds in Forested Areas of Central Moravia’ [107-117]  

Ladislav Šmejda, ‘Burial Mounds in West Bohemia: the Current State of Research’ [119-126]  

Claudia Sachsse, ‘Burial Mounds in the Baden Culture: Aspects of Local Developments and Outer Impacts’ [127-134]  

Marko Porcic, ‘Interpreting the Vertical Distribution of Bronze Age Tumuli in the Central Balkans’ [135-144] 

Vedran Barbaric, ‘Tumulus or Cairn? The Case of the Central Dalmatian Islands’ [145-152]  

Giulia Codacci-Terlevic, ‘La scoperta della sepoltura a tumulo di Barbariga (Istria, Croazia). Novità e riscontri in relazione ai tumuli dell’età del bronzo rinvenuti nella penisola istriana e nell’Italia nord-orientale’ [153-162]  

Biba Teržan & Bernhard Hänsel, ‘A Specific Type of Tholos in the northern Adriatic Hrvoje Potrebica, Burial Mounds in Croatia: Landscapes of Continuity and Transformation’ [163-170]  

Stavros Oikonomidis, Aristeides Papayiannis & Akis Tsonos, ‘The Emergence and the Architectural Development of the Tumulus Burial Custom in NW Greece (Epirus and the Ionian Islands) and Albania and its Connections to Settlement Organisation’ [171-184]  

Christina Merkouri & Maria Kouli, ‘The Spatial Distribution and Location of Bronze Age Tumuli in Greece’ [185-201]

Yannis Galanakis, ‘Mnemonic Landscapes and Monuments of the Past: Tumuli, Tholos tombs and Landscape Associations in Late Middle Bronze Age and Early Late Bronze Age Messenia (Greece)’ [203-217]

Lucia Sarti, Pino Fenu, Valentina Leonini, Fabio Martini & Sara Perusi, ‘The Bell Beaker Tumulus of Via Bruschi in Sesto Fiorentino (Florence, Italy): New Research’ [219-229]

Serena Vitri, Alberto Balasso & Giulio Simeoni, ‘Tumuli e strutture abitative presso Flaibano nell’alta pianura friulana (Italia, Friuli-Venezia Giulia): vecchi e nuovi dati’ [231-238]

Armando D’Agnolo, Silvia Pettarin & Giovanni Tasca, ‘I tumuli del Friuli occidentale: un aggiornamento delle conoscenze’ [239-268]

Paola Càssola Guida, ‘The Early Bronze Age in North Eastern Italy: the Making of a Monumental Landscape’ [269-277]

Elisabetta Borgna, ‘Individual Burial and Communal Rites: the Manifold Uses of Monumental Architecture in the North Adriatic Bronze Age’ [279-289] 

IV – Burial practices, rituals and people  

Yuri Yakovlevic Rassamakin, ‘Eneolithic Burial Mounds in the Black Sea Steppe: from the First Burial Symbols to Monumental Ritual Architecture’ [293-305]

Stefan Alexandrov, ‘Prehistoric Barrow Graves between the Danube and the Balkan Range: Stratigraphy and Relative Chronology’ [307-320]  

Janusz Czebreszuk & Marzena Szmyt, ‘Tumuli with Circular Ditch and the Ritual Scenario among Corded Ware Culture Societies on the North European Plain’ [321-328]

Frank Falkenstein, ‘The Development of Burial Rites from the Tumulus to the Urnfield Culture in Southern Central Europe’ [329-340]

Carol Kacsó, Carola Metzner-Nebelsick & Louis D. Nebelsick, ‘New Work at the Late Bronze Age Tumulus Cemetery of Lapus in Romania’ [341-353]

Martin Hristov, ‘The Early Bronze Age Ritual Structures and Necropolis from near the Village of Dubene, Karlovo Region’ [355-365]

Kristina Mihovilic, Bernhard Hänsel, Damir Matoševic & Biba Teržan, ‘Burial Mounds of the Bronze Age at Mušego near Monkodonja. Results of the Excavations 2006-2007’ [367-373]

Mile Bakovic, ‘The Princely Tumulus Gruda Boljevica Podgorica, Montenegro’ [375-381]

Sofia Asouhidou, ‘The Early Bronze Age Burial Mound at Kriaritsi – Sykia (Central Macedonia, Greece)’ [383-390] 

Maria-Photini Papakonstantinou, ‘Bronze Age Tumuli and Grave Circles in Central Greece: the Current State of Research’ [391-399]

Vassilis Aravantinos & Kyriaki Psaraki, ‘Mounds over Dwellings: The Transformation of Domestic Spaces into Community Monuments in EH II Thebes, Greece’ [401-413]

Sylvie Müller Celka, ‘Burial Mounds and “Ritual Tumuli” of the Aegean Early Bronze Age’ [415-428]

Oliver Dickinson, ‘Why Grave Circles A and B at Mycenae are Very Unlikely to be Burial Tumuli’ [429-432]

Kalliopi Sarri & Sofia Voutsaki, ‘The Argos “Tumuli”: a Re-examination’ [433-443]

Sofia Voutsaki, Anne Ingvarsson-Sundström & Søren Dietz, ‘Tumuli and Social Status: a Re-examination of the Asine Tumulus’ [445-461]

Jörg Rambach, ‘Die Ausgrabung von zwei Mittelhelladisch I-zeitlichen Grabtumuli in der Flur Kastroulia bei Ellinika (Alt-Thouria) in Messenien’ [463-474]

Giulia Recchia, ‘Burial Mounds and “specchie” in Apulia during the Bronze Age: Local Developments and Transadriatic Connections’ [475-484]  

Francesca Radina, ‘Un impianto dell’età del bronzo nell’Alta Murgia pugliese: il recinto e il tumulo del sito di Le Chianche (Minervino Murge, Bari)’ [485-492]  

Elisabetta Onnis, ‘The Torre S. Sabina Tumulus (Brindisi, Italy) in the Context of Transmarine Relations during the 14th c. B.C.’ [493-502]  

Elodia Bianchin Citton, Claudio Balista, ‘I tumuli funerari dell’età del Rame di Sovizzo-località S. Daniele (Vicenza): aspetti costruttivi, cronologici e cultuali’ [503-510]

Lorenza Endrizzi, Elisabetta Mottes, Franco Nicolis & Nicola Degasperi, ‘New Evidence of Ancestral Landscape in Trentino in the Copper and Bronze Ages: the Ritual Sites of Cles- Campi Neri and La Vela di Trento’ [511-522] 

Elisabetta Mottes, Michele Bassetti & Elena Silvestri, ‘The Bronze Age Tumuli of Gardolo di Mezzo (Trento, Italy) in the Adige Valley’ [523-532]    

V – Diffusionism under examination  

Volker Heyd, ‘Yamnaya Groups and Tumuli west of the Black Sea’ [535-555]  

Janusz Czebreszuk & Lukasz Pospieszny, ‘The Oldest Round Barrows of the European Lowlands’ [557-566] 

Krassimir Leshtakov, ‘Bronze Age Mortuary Practices in Thrace: A prelude to Studying the Long-term Tradition’ [567-577]  

Fanouria Dakoronia, ‘The Marmara Tumuli: their Contribution to Greek Protohistory’ [579-583] 

Georgios Styl. Korres, ‘Middle Helladic Tumuli in Messenia. Ethnological Conclusions’ [585-596]  

Alberto Cazzella, ‘The (Possible) Tursi Tumulus Burial near Matera and the Relationships between Southern Italy and the Aegean-Balkan Area in the First Half of the 3rd Millennium B.C.’ [597-606]

 


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.