ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

16 Αυγούστου 2011

Archaeology in Situ: Sites, Archaeology, and Communities in Greece

Edited by Anna Stroulia and Susan Buck Sutton

Archaeology in Situ: Sites, Archaeology, and Communities in Greece

Πόλη: Lanham

Έτος: 2010

Εκδότης: Lexington Books

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 513 σ., 31 ασπρόμαυρες εικόνες, 1 χάρτης, 1 πίνακας, 23,5x15,6 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

This volume explores the ways local communities perceive, experience, and interact with archaeological sites in Greece, as well as with the archaeologists and government officials who construct and study such places. In so doing, it reveals another side to sites that have been revered as both birthplace of Western civilization and basis of the modern Greek nation. The conceptual terrain of those who live near such sites is complex and furrowed with ambivalence, confusion, and resentment. For many local residents, these sites are gated enclaves, unexplained and off limits, except when workers are needed.

While cleavages between residents and archaeologists have received attention elsewhere, they have been little examined in Greece, where they are often masked by sweeping statements on the glory of antiquity that overlook the extent to which ordinary Greeks have become disconnected from these places in their midst. The complexity of this situation, freighted as it is with two centuries of archaeological practice, is explored in this volume from multiple viewpoints and with respect to sites from prehistoric to Ottoman and beyond. Several chapters trace the origins of the disconnection between archaeological sites and communities, relating it to the ways in which early travelers appropriated sites for their own purposes, the subsequent move of archaeology onto the slippery slope created by the travelers, and the concurrent depiction of Greek peasants as passive and uninformed. Other chapters chronicle the active ways in which communities have contested the development and representation of particular sites and even sometimes created alternative landscapes with other points of entry to the valued Greek past. Still others recount and assess recent archaeological efforts to reconnect residents to the sites in their midst. Archaeology in Situ will be of particular value to those interested in modern Greek studies, Greek archaeology, Classics, public archaeology, archaeological ethics, anthropology, culture heritage management, material culture studies, tourism studies, and travel literature.

Περιεχόμενα

List of Figures, Table, and Textbox [xi]
Foreword [xvii]

Part I. Introduction Part II. Tales of Sites and Communities

 • Chapter 1: Susan Buck Sutton and Anna Stroulia, ‘Archaeological Sites and the Chasm between Past and Present’ [3-50]

Part II. Tales of Sites and Communities

 • Chapter 2: Amy Papalexandrou, ‘On the Shoulders of Hera: Alternative Readings of Antiquity in the Greek Memoryscape’ [53-74]
 • Chapter 3: Leslie G. Kaplan, ‘“Writing down the Country”: Travelers and the Emergence of the Archaeological Gaze’ [75-108]
 • Chapter 4: Susan Buck Sutton, ‘Herakles Unbound: Stories of Antiquity and Modernity in the Nemea Valley’ [109-130]
 • Chapter 5: Eleana Yalouri, ‘Between the Local and the Global: The Athenian Acropolis as both National and World Monument’ [131-158]
 • Chapter 6: Roxani Caftanzoglou, ‘Producing and Consuming Pictures: Representations of a Landscape’ [159-178]
 • Chapter 7: Charles Stewart, ‘Immanent or Eminent Domain? The Contest over Thessaloniki’s Rotonda’ [179-199]
 • Chapter 8: Pelagia Astrinidou, ‘Material Memory and Politics: An Approach to the “Destruction” of the Architectural Past of Thessaloniki in the Twentieth Century’ [201-220]
 • Chapter 9: Olga Demetriou, ‘The Cyclops, the Sultan, and the Empty Post: Sites and Histories in Turkish(Re)appropriations of the Thracian Past’ [221-239]
 • Chapter 10: Eleftheria Deltsou, ‘The Making of an Historic Site: An Exercise in Knowledge and Localism’ [241-265]
 • Chapter 11: Panayiotis Miaouras, Manthos Bessios, Nancy Krahtopoulou, and Anna Stroulia, ‘Between the Village and the Site: A Conversation on Conflict and Partnership’ [267-300]
 • Chapter 12: Anastasia Hourmouziadi and Kosmas Touloumis, ‘Between Mud and Poetry: Archaeology in the Local Market’ [301-330]
 • Chapter 13: Lucia Nixon, ‘Seeing Voices and Changing Relationships: Film, Archaeological Reporting, and the Landscape of People in Sphakia’ [331-372]
 • Chapter 14: Eleni Hasaki, ‘A Stratigraphy of Meanings: Integrating Antiquities into Daily Life at Paroikia, Paros’ [373-396]
 • Chapter 15: Dimitris Kamizis, Anna Stroulia, and Karen D. Vitelli, ‘From Franchthi Cave to Kilada: Reflections on a Long and Winding Road’ [397-435]

Part III. Commentaries

 • Chapter 16: Yiannis Hamilakis, ‘Archaeologies in Situ, Situated Archaeologies’ [439-446]
 • Chapter 17: Michael Fotiadis, ‘There is a Blue Elephant in the Room: From State Institutions to Citizen Indifference’ [447-456]
 • Chapter 18: Michael Herzfeld, ‘Situating Theory: Dynamics of Condescension and Reciprocity in the Material Shadow of the Past’ [457-471]
 • Chapter 19: Larry J. Zimmerman, ‘Archaeology through the Lens of the Local’ [473-480]

Index [481]
About the Contributors [507]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.