ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2009

15 Οκτωβρίου 2010

Contrôle économique et administration à l’époque des palais mycéniens (fin du IIe millénaire av. J.-C.)

Françoise Rougemont

Contrôle économique et administration à l’époque des palais mycéniens (fin du IIe millénaire av. J.-C.)

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2009

Εκδότης: École française d’Athènes

Σειρά: BEFAR 332

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 696 σ., πίνακες, 8 πίνακες εικόνων, 29,8x21 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

This book examines the economic control and the administration in Greece at the time of the Mycenaean palaces (texts dating to between ca. 1450 and 1200 BC). It relies primarily on the inscribed tablets discovered in the palaces and proposes a synthesis of the main aspects of the subject: the scribes (responsible for the book-keeping) and the organisation of the archives, the administrative geography, the taxation system, the administration of personnel, the control of land, the relationship between palatial administration and sanctuaries, the degree of palatial involvement in trade, as well as the use of palace functionaries or local dignitaries in procedures of economic control. Whenever possible, the data from the tablets have been compared either with the archaeological evidence or with certain Near Eastern archives (primarily the texts from the Ur III period, as well as the texts from Mari, Nuzi and Ugarit).The second part deals with the administrative problems of sheep rearing and the question of the “collectors”.

Περιεχόμενα

Remerciements

Avertissement

Abréviations courantes

Normes de translittération des tablettes

Tablettes citées

Traductions

Introduction [5]

 

Première partie : Administration et économie à l’époque des palais mycéniens

Chapitre 1: Les scribes et la structure des archives [19]

 • Définition: Que savons-nous des scribes mycéniens? [20]
 • L’organisation des archives [23]
 • Les différents degrés de spécialisation des scribes et leurs relations entre eux [31]

Chapitre 2: La géographie mycénienne et les cadres administratifs du contrôle économique [45]

 • Le cadre géographique et les problèmes spécifiques soulevés par la géographie du royaume de Cnossos [47]
 • La géographie du royaume de Pylos [56]
 • La géographie du royaume de Thèbes [61]

Chapitre 3: L’organisation fiscale [65]

 • Les agents de la fiscalité à Pylos [67]
 • Les agents de la fiscalité à Cnossos [84]
 • Les agents de la fiscalité à Mycènes [90]

Chapitre 4: Le contrôle de la main-d’œuvre [95]

 • Rations alimentaires, rémunérations et hand-out [97]
 • Aspects de l’organisation du travail [105]
 • Les agents du contrôle palatial sur la main-d’œuvre [113]

Chapitre 5: Le contrôle des terres [117]

 • Les informations fournies par les tablettes sur le régime des terres [118]
 • Le contrôle palatial sur les terres [127]

Chapitre 6: Le contrôle exercé sur les sanctuaires [135]

 • Définition des sanctuaires et problèmes d’identification [136]
 • Le contrôle exercé sur ces sanctuaires [144]
 • Les agents du contrôle palatial sur les sanctuaires [167]

Chapitre 7: Le contrôle des échanges [171]

Introduction [171]

 • Cadres d’analyse [174]
 • Les sources disponibles pour l’étude des échanges avec l’extérieur du monde égéen [176]
 • Les échanges à l’intérieur du monde égéen [200]
 • Les agents du contrôle palatial dans le domaine des échanges [208]

Chapitre 8: Les dignitaires mentionnés par leur titre [211]

 • Définitions [211]
 • Les fonctionnaires provinciaux [215]
 • Les personnages dont la dignité pourrait être héréditaire [228]

 

Deuxième partie: Les «collecteurs»

Introduction [249]

Chapitre 9: Critères d’identification et caractéristiques des «collecteurs» [251]

 • Histoire de la recherche sur les «collecteurs»: Les critères formulaires d’identification [253]
 • Le problème de l’extension des critères d’identification des «collecteurs» dans la littérature scientifique [262]
 • Les caractéristiques fondamentales des «collecteurs» [277]

Chapitre 10: Le rôle des «collecteurs» dan les textes en linéaire B. Problèmes théoriques [511]

 • La position des «collecteurs» vis-à-vis du palais [312]
 • La position sociale des «collecteurs» [320]

Chapitre 11: Les «collecteurs» dans l’élevage et l’industrie textile [329]

 • Les «collecteurs» et les bergers [330]
 • Les «déficits» dans les enregistrements de troupeaux avec et sans nom de «collecteur» [356]
 • Les «collecteurs» dans les enregistrements de textiles [374]
 • Peut-on parler d’une géographie des «collecteurs»? [381]

Chapitre 12: Des «collecteurs» dans d’autres secteurs d’activité économique [389]

 • Les «collecteurs» et la production agricole [389]
 • Existe-t-il des «collecteurs» dans les enregistre-ments d’huile de la série Fh de Cnossos? [394]
 • Existe-t-il de «collecteurs» dans la série Jn de Pylos? [432]

Chapitre 13: Essai de classement et éléments de prosopographie des «collecteurs» [437]

 • Les «collecteurs» certains [438]
 • Les «collecteurs» possibles [472]
 • Les personnages qui ne sont pas des «collecteurs» [501]

 

Conclusion [525]

Tableaux [535]

Bibliographie [599]

Index des mots mycéniens [643]

Index des mots grecs [659]

Index des textes cités [667]

Liste des figures [675]

Liste des tableaux [676]

Liste des planches [676]

Planches [677]

Table des matières [687]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.