ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2019

16 Απριλίου 2020

Country in the City. Agricultural Functions in Protohistoric Urban Settlements (Aegean and Western Mediterranean)

Dominique Garcia, Raphaël Orgeolet, Maia Pomadère & Julian Zurbach (επιμέλεια)

Country in the City. Agricultural Functions in Protohistoric Urban Settlements (Aegean and Western Mediterranean)

Πόλη: Oxford

Έτος: 2019

Εκδότης: Archaeopress

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 192 σ., πολυάριθμες ασπρόμαυρες και έγχρωμες εικόνες, 20,5 x 29 εκ.

Περίληψη

The existence of an opposition between rural and urban spaces is an important question for our societies, and one that has been posed since the radical transformations of the 20th century and the so-called ‘end of the peasants’. In this context it becomes also a question for archaeologists and historians. This book assembles contributions on the place of agricultural production in the context of urbanization in the Late Bronze and Early Iron Age Mediterranean. The contributions concentrate on the second-millennium Aegean and the protohistoric northwestern Mediterranean. They offer a reflection on the nature of urbanization and its consequences for rural spaces near cities and on the many ways in which rural spaces and agricultural activities may be intertwined with urban spaces – a reconsideration of the very nature of urbanism. A deliberate accent is laid on the comparative perspectives between different regions and periods of Mediterranean protohistory, and on the integration of all kinds of sources and research methods, from texts to survey to environmental archaeology. Highlighted throughout are the original paths followed in the Peloponnese or in the Troad with regard to the Minoan model of urbanization, and the many aspects and periods of Minoan urbanization (as in development in Languedoc vis-à-vis Catalonia). Thus a new perspective on Mediterranean urbanization is offered.

Περιεχόμενα

Introduction [1-5]
Raphaël Orgeolet

Elites and Farmers in Iberian Iron Age Cities (6th-2nd Centuries BC): Storage and Processing of Agricultural Products [6-21]
Natàlia Alonso & Guillem Pérez-Jordà

Are There Farmers in Lattara (lattes, France) During the Iron Age? Plant Resources Acquirement and Management between the 5th and the 1st Centuries BC [22-40]
Núria Rovira & Natàlia Alonso

The Neglected ‘Fields’ of Proto-urban Living: A View from Bronze Age Crete [41-50]
Kostis S. Christakis

The Management of Agricultural Resources in the Minoan Town of Malia (Crete). Palace, Town and Countryside from the Middle Bronze Age to the Early Late Bronze Age [51-71]
Maria Emanuela Alberti, Sylvie Müller Celka & Maia Pomadère

Akrotiri, Thera: Glimpses of the countryside as seen through the archaeological and bioarchaeological data. Whispers of a dialogue [72-87]
Anaya Sarpaki

Feeding Knossos: Exploring Economic and Logistical Implications of Urbanism on Prehistoric Crete [88-121]
Todd Whitelaw

Beyond City and Country at Mycenae: Urban and Rural Practices in a Subsistence Landscape [122-136]
Lynne A. Kvapil, Jacqueline S. Meier, Gypsy C. Price & Kim S. Shelton

Agricultural Self-Sufficiency and Mycenaean Kalamianos on the Saronic Gulf [137-151]
Daniel J. Pullen

Farming Practice and Land Management at Knossos, Crete: New Insights from δ13C and δ15N Analysis of Neolithic and Bronze Age Crop Remains [152-168]
K. Nitsch, G. Jones, A. Sarpaki, M. M. Hald & A. Bogaard
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Economy and Storage Strategies at Troy [169-187]
Thumm-Doğrayan, P. Pavúk & M. Pieniążek

The Country in and Around the City: Looking Back and Forward [188-192]
Garcia & J. Zurbach

 


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.