ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

7 Νοεμβρίου 2016

Die Deutschen Ausgrabungen 1941 auf der Visviki-Magula / Velestino. Die neolithischen Befunde und Funde

Eva Alram- Stern & Angelika Dousougli-Zachos (επιμέλεια)

Die Deutschen Ausgrabungen 1941 auf der Visviki-Magula / Velestino. Die neolithischen Befunde und Funde

Πόλη: Bonn

Έτος: 2015

Εκδότης: Dr. Rudolf Habelt GMBH

Σειρά: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes, Band 36

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 578 σ., 14 α/μ διαγράμματα, 29 πίνακες, 38 α/μ εικόνες, 280 πίνακες έγχρωμων και ασπρόμαυρων εικόνων (στο πίσω μέρος), 30,2×21,5

Περίληψη

To βιβλίο δημοσιεύει τις γερμανικές ανασκαφές του 1941 στη Μαγούλα Βισβίκη στο Βελεστίνο Θεσσαλίας. Η Μαγούλα Βισβίκη εντοπίσθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον πρωτοπόρο αρχαιολόγο Χρήστο Τσούντα. Στη θέση αυτή πραγματοποίησε ανασκαφική έρευνα ο Γερμανός αρχαιολόγος Hans Reinerth με εντολή του γερμανικού φασιστικού κράτους το 1941 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) και με συνεργάτες τον Rudolf Stampfuss και τον Wilhelm Stossel. H ανασκαφή αποκάλυψε πλήθος κινητών ευρημάτων (όστρακα αγγείων, λίθινα και οστέινα εργαλεία, πήλινα ειδώλια και άλλα) και αποσπασματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη τη Νεολιθική περίοδο έως τις αρχές της Πρώιμης Χαλκοκρατίας (6500-3200 π.Χ.). Τα κινητά ευρήματα, εκτός ολίγων κιβωτίων, φυγαδεύτηκαν στη Γερμανία.

Περιεχόμενα

Vorwort des Herausgebers [1]
Vorwort der Verfasserinnen [7]

A. Die Geschichte der Erforschung der Visviki-Magula
A.I. Kimon Grundmann und deutsche Forschungen in Thessalien vor dem Zweiten Weltkrieg [11]
Eva Alram-Stern

A.II. Hans Reinerth, seine Forschungen und Grabungen zum Neolithikum in Thessalien [17]
Gunter Schöbel
PDF

A.III. Forschungen und Ausgrabungen auf der Visviki-Magula nach Ende des Zweiten Weltkriegs [51]
Eva Alram-Stern

A.IV. Velestino: Der Ort und die Menschen [53]
Kostas Zachos

B. Stratigraphie und Baureste
Einleitung [69]
Eva Alram-Stern

B.I. Lage des Siedlungshügels [70]
Eva Alram-Stern

B.II. Die topographische Aufnahme des Siedlungshügels und die Planung der Grabung [71]
Eva Alram-Stern

B.III. Die Schnitte im Südbereich der Magula [72]
Caroline Dürauer

B.IV. Fläche I und das sogenannte Megaron [76]
Eva Alram-Stern

C. Die Keramik
Einleitung [93]
Eva Alram-Stern

C.I. Das ausgehende Frühneolithikum und das Mittelneolithikum [102]
Caroline Dürauer

C. II. Das Spätneolithikum und das Chalkolithikum [125]
Eva Alram-Stern & Angelika Dousougli-Zachos

C.III.Frühbronzezeitliche Keramik [220]
Eva Alram-Stern

C.IV. Technological and Provenance Study of the Visviki Magoula Ceramic Assemblage [222]
Areti Pentedeka

C.V. Katalog der Keramik [298]

D. Die Kleinfunde
D.I. Kleinfunde aus Stein [375]
Maximilian Bergner, Ernst Pernicka & Thorsten Schifer

D.II. Kleinfunde aus Ton [439]
Eva Alram-Stern, Caroline Dürauer & Maximilian Bergner

D.III. Geräte und Schmuck aus Knochen, Geweih und Mollusken [455]
Alfred Galik

Ε. Die archäozoologischen und archäobotanischen Reste
E.I. Die archäozoologischen Funde [467]
Alfred Galik

E.II. Die archäobotanischen Reste [476]
Franz Bertsch & Helmut Kroll

Zusammenfassung der Ergebnisse (Eva Alram-Stern & Areti Pentedeka) [483]
Summary of the results (Ubersetzung: Sandy Hämmerle) [501]
Περίληψη των αποτελεσμάτων (Übersetzung: Maria Kitsati) [517]
Bibliographie [537]
Abbildungsnachweis [563]

Appendix: Magoula Visviki from a Geophysical Prospection Perspective (Apostolos Sarris et al.) [573]

Tafeln 1-282
Falttafeln 1-2


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.