ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2009

15 Νοεμβρίου 2010

Die geometrische Keramik von Kap Kolonna

Veronika Jarosch-Reinholdt

Die geometrische Keramik von Kap Kolonna

Πόλη: Wien

Έτος: 2009

Εκδότης: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Σειρά: Denkschriften der Gesamtakademie Band LVIII / Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean Volume XXIV

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 319 σ., 76 ασπρόμαυροι πίνακες εικόνων, 47 σχέδια, 30,5x23,5 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

The Protogeometric and Geometric pottery presented in this volume was mainly found on the Kolonna Hill, a cape protruding into the sea in front of the island of Aigina, bearing a settlement from Neolithic times onwards. The high quantities of Protogeometric pottery indicate that the acropolis of Cape Kolonna, which was abandoned during the Late Mycenaean times, was resettled in the 10th century B.C. It is apparent that the inhabitants of Aigina had close relations with Athens from the beginning, independent of their transmitted Doric descent, as the decorated ceramic fine wares have been almost exclusively imported from there. The shapes are typical of drinking and dining equipment, such as cups, drinking and mixing vessels, oinochoai and amphorae for the delivery and storage of wine. For more than two hundred years the people of Aigina had been using Attic vessels when celebrating their common drinking rituals, taking place under the patronage of local rulers and-or a phratry, which are very likely to be an early form of the cult of Apollon. From the middle of the 8th century B.C. onwards the Athenian monopoly was broken first of all by the increasing importance of the Corinthian ceramic products and later by Argive and Cycladic pottery. Additionally in the pottery of this time we can see a differentiation in society which did not exist before. Different social groups participated in the rituals, some less privileged but also a new aristocratic class which is evidenced by the refinement of dining customs.

Περιεχόμενα

Vorwort des Herausgebers [7]

Abgekürzt zitierte Literatur (Sigelschlüssel) [9]

Abkürzungen [10]

Danksagung [11]

 

A. Einleitung

A.1. Zur Fundsituation und Herkunft der Keramik [13]

A.2. Siedlung, Gräber und Heiligtum der frühen Eisenzeit auf Kap Kolonna [15]

 

B. Analyse des Keramikmaterials von Kap Kolonna

B.1. Klassifizierung und Datierung [19]

B.2. Übersicht der geometrischen Keramik von Ägina-Kolonna in absolut-chronologischen Daten [42]

 

C. Zusammenfassung der Ergebnisse der stilistisch-chronologischen Auswertung und kulturgeschichtliche Interpretation des äginetischen Keramikmaterials

C.1. Funktionelle Analyse der einzelnen Keramikgattungen [47]

C.2. Zuordnung des Keramikmaterials von Kap Kolonna an bestimmte Fundkomplexe [53]

C.3. Gastmahl und Opfer bei Homer [56]

C.4. Interpretation der Keramikkomplexe [57]

C.5. Siedlung und Gräber auf Kap Kolonna [60]

C.6. Siedlung und Kultplatz auf Kap Kolonna [66]

C.7. Bezüge zu Apollon. Religionsgeschichtliche Aspekte [72]

C.8. Hinweise auf die äginetische Gesellschaft und deren soziale Differenzierung anhand des früheisenzeitlichen Keramikmaterials [76]

 

D. Fundgruppen-Listen/Konkordanz zu den Katalognummern [83]

D.1. Liste der Keramik aus Grabbefunden der älteren Grabungen [84]

 

E. Konkordanz mit den Katalognummern bei Kraiker [85]

 

F. Katalog [87]

 

Beilagen [189]

Abbildungs- und Photonachweis [190]

Tafeln 1–76 [239]

Index [317]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.