ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2016

1 Δεκεμβρίου 2018

Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development, and Interregional Contacts. Proceedings of an International Conference held at the University of Tübingen, May 8-10, 2009

Ernst Pernicka, Sinan Ünlüsöy & Stephan W. E. Blum (επιμέλεια)

Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development, and Interregional Contacts. Proceedings of an International Conference held at the University of Tübingen, May 8-10, 2009

Πόλη: Bonn

Έτος: 2016

Εκδότης: Dr. Rudolph Habelt

Σειρά: Studia Troica, Monographien 8

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 405 σ., πολυάριθμες ασπρόμαυρες και λίγες έγχρωμες εικόνες, 21 x 30 εκ.

Περίληψη (στην αγγλική γλώσσα)

Troy has been of outstanding importance for EBA archaeology ever since the discovery and excavation of the site by Heinrich Schliemann. Partly due to the paucity of archaeological research on EBA Anatolia, Troy has long been considered as the only key site for Western Anatolia and the Northern Aegean. However, as a result of recent excavations at other contemporary sites (e. g., Liman Tepe, Yenibademli, Kiilluoba), it has become clear that Troy was not the only significant EBA settlement in this region and that its position as a key site is due for a re-examination. To explore the similarities and diversities of Early Bronze Age cultures across the Northern- Aegean and Western Anatolia, an international conference entitled Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts was held in early May 2009 at the University of Tubingen. Besides the general aspects of chronology and stratigraphy, it addressed themes such as the emergence of stratified societies, concepts of EBA economy and trade, production and distribution of raw materials and craft specialization with special reference to Troy itself.

Περιεχόμενα

Preface [9-10]
Ernst Pernicka

 White Painted Pottery in Early Bronze [13-37]
Manana Thater

Stratigraphy and Architecture of Troy [39-48]
Mariya Ivanova
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Dating of the Pinnacle in square E4/5, Dörpfeld Stratigraphy and Formation Processes at Troy [49-60]
Peter Pavuk
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Beyond the Citadel: A Map of Greater Early Bronze Age Troy [61-74]
Peter Jablonka

The Troy III Period in Light of Recent Excavations [75-88]
Göksel Sazcı & Devrim Çalış Sazcı
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

The Final Stages of the Early Bronze Age at Troy: Cultural Development, Chronology, and Interregional Contacts [89-119]
Stephan W. E. Blum
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Early Troy and its significance for the Early Bronze Age in Western Anatolia [123-145]
Barbara Horejs – Bernhard Weninger
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Yenibademli and Troy: Reflection of Troy I Culture in the Light of Archaeological
Findings and Cultural Identity of Yenibademli [147-155]
Halime Hüryilmaz

Liman Tepe, an Early Bronze Age Trade Center in Western Anatolia: Recent Investigations [157-166]
Ηayat Erkanal & Vasıf Şahoğlu
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Early Bronze Age Cemeteries at Bakla Tepe: Changing Patterns [167-182]
Vasıf Şahoğlu
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

The Metal Finds of the 3rd Millennium in Troy and their Counterparts in the Early Bronze Age World [183-195]
Göksel Sazcı
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Kanlıgeçıt – an Anatolian Model of an Urban Center in Eastern Thrace: an Overview [197-207]
Eylem Özdoğan

Early Bronze Age Aegina Kolonna: A View from a Southwest Aegean Centre [209-228]
Lydia Berger & Walter Gauss
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Dubene and its Probable Contacts with the Aegaeo-Anatolian Region [229-237]
Martın G. Hristov
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Troy and Upper Thrace: What Happened in the EBA 3? (Interrelations Based on Pottery Evidence) [239-255]
Krassımır P. Leshtakov
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Early Bronze Age Troy and the Emergence of Complex Societies in the Aegean [259-266]
John Bintliff
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

The Rise of the Elites on both Sides of the Aegean Sea [267-275]
Özlem Çevik & Mehmet Sağır

Early Bronze Age Elites: A fresh look at some old and new evidence from West and Central Anatolia [277-287]
Thomas Zimmermann
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Early Bronze Age Foodways in the Aegean: Social Archaeozoology on the Eastern Side [291-303]
Canan Çakırlar
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Storage Strategies in Early Bronze Age Troy [305-318]
Diane Thumm-Doğrayan

The Interplay of Environmental Change, Socio-political Stress and Human Resilience at Early to Middle Bronze Age Troy [319-336]
Simone Riehl & Elena Mannova
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

The Industry and Display of Textiles in Early Bronze Age Western Anatolia [339-363]
Christoph Bachhuber

New Interpretations of Early Bronze Age Obsidian Procurement and Distribution in Western Anatolia [365-374]
Neyir Kolankaya-Bostanci
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Early Bronze Age Lithic Assemblages from Troia [375-377]
Ivan Gatsov & Petranka Nedelcheva
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Troy l-V Chipped Stone Assemblages: Functional Connotations [379-395]
Maria Gurova
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Troy and the Aegean During the Third Millenium BC [399-405]
Sınan Ünlüsoy
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.