ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2012

22 Νοεμβρίου 2013

H Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδος στη Νάξο. Τα ταφικά σύνολα και οι συσχετισμοί τους με το Αιγαίο. Τόμος ΙΙ: Η Νάξος και ο μυκηναϊκός κόσμος της μετανακτορικής περιόδου

Ανδρέας Γ. Βλαχόπουλος

H Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδος στη Νάξο. Τα ταφικά σύνολα και οι συσχετισμοί τους με το Αιγαίο. Τόμος ΙΙ: Η Νάξος και ο μυκηναϊκός κόσμος της μετανακτορικής περιόδου

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2012

Εκδότης: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή

Σειρά: "Αρχαιογνωσία", αρ. 10

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 498 σ., 63 ασπρόμαυρες εικόνες, 29x22 εκ.

Περίληψη

Κεντρικό θέμα της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση των ΥΕ ΙΙΙΓ ταφικών συνόλων της Νάξου, με ζητούμενο να φωτιστεί ο υλικός βίος και ο ιδεολογικός ορίζων της κοινωνίας του νησιού, και να διαγραφεί κατά το δυνατό πληρέστερα η πορεία της Νάξου την εποχή αυτή στο Αιγαίο. Στον Τόμο Α (Δημοσιεύματα «Αρχαιογνωσίας», αρ. 4, 2006) δημοσιεύονται οι τάφοι και τα ευρήματα του νεκροταφείου του Καμινιού, και παρουσιάζεται εκ νέου το υλικό του νεκροταφείου των Απλωμάτων. Στον Τόμο Β εξετάζεται ο ευρύτερος χώρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής Μυκηναϊκής Ελλάδας κατά την ίδια περίοδο και επιχειρείται η σύνθεση των αρχαιολογικών και ιστορικών δεδομένων του 12ου – πρώιμου 11ου αιώνα π.Χ. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των ταφικών συνόλων της Νάξου συγκρίνονται με τα σύγχρονα δεδομένα στο Αιγαίο, και επιχειρείται μία ιστορική ανάγνωση της αρχαιολογικής μαρτυρίας του μετανακτορικού Μυκηναϊκού Κόσμου.

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία [13]

ΜΕΡΟΣ Γ: Η ΝΑΞΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΘΙΜΑ ΤΑΦΗΣ [27]

α. Τα νεκροταφεία [27]
β. Οι τάφοι [29]
γ. Οι τρόποι και τα έθιμα ταφής [44]
δ. Τα κτερίσματα [50]
ε. Τελετουργικές πράξεις [67]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΔΟΣΗ – ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ [79]

α. Ψευδόστομος αμφορέας [79]
β. Τα υπόλοιπα σχήματα αγγείων της ΥΕ ΙΙΙΓ κεραμικής [91]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΟI ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΤΗΣ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ [143]

α. Πυκνός και γραμμικός-πυκνός ρυθμός [143]
β. Εικονογραφικός ρυθμός [156]
γ. Πολυποδικός ρυθμός [190]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Η ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟ [253]

α. Τα μέταλλα [253]
β. Οπλοτεχνία [259]
γ. Κοσμηματοτεχνία [264]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟ [271]

α. Σφραγιδογλυφία [273]
β. Σφραγιδόλιθοι από ΥΕ ΙΙΙΓ σύνολα: εικονογραφία – διάδοση – χρονολόγηση [273]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΤO ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟ [279]

α. Το εμπόριο γραπτής κεραμικής στο Αιγαίο [279]
β. Συμπεράσματα [299]

ΜΕΡΟΣ Δ: Η ΝΑΞΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [305]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΙΓΑΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟ [305]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ [361]

α. Μεθοδολογικά ζητήματα, στρωματογραφικά δεδομένα και η ιστορία της έρευνας [361]
β. Η Υπομυκηναϊκή περίοδος στις Κυκλάδες [364]
γ. Η χρονολόγηση των ΥΕ ΙΙΙΓ τάφων της Νάξου [366]
δ. Συμπεράσματα – Χρονολογικός πίνακας [371]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Η ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ Η ΝΑΞΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΕ ΙΙΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟ [375]

α. Η Μυκηναϊκή Ελλάδα κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο [375]
β. Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδος. Το αποτύπωμα της κεραμικής στην Ιστορία [378]
γ. Οι πολιτιστικές «κοινές» της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου και η ιστορική σημασία τους [382]
δ. Στοιχεία «πολιτικής ιστορίας» στη μετανακτορική Ελλάδα [391]
ε. Οι Κυκλάδες κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο [395]
στ. Κοινωνική και πολιτική οργάνωση των Κυκλάδων κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο [398]
ζ. Η Νάξος κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο: η φυσιογνωμία ενός ακμαίου μετανακτορικού κέντρου [400]

Summary [409]

Ευρετήριο [461]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.