ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2019

1 Μαΐου 2020

Η ανασκαφή του νεολιθικού οικισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο. Μέρος Β: Τα κινητά ευρήματα

Ελένη Μαντζουράνη & Ιωάννης Βοσκός

Η ανασκαφή του νεολιθικού οικισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο. Μέρος Β: Τα κινητά ευρήματα

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2019

Εκδότης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σειρά: AURA Supplement 1

Περιγραφή: 2 τόμοι, μαλακό εξώφυλλο, 410 σ., πολυάριθμοι ασπρόμαυροι πίνακες, 447 ασπρόμαυρες εικόνες, 21 x 29 εκ.

Περίληψη

Η ανασκαφή στην θέση Καντού Κουφόβουνος αποτελεί την πρώτη ανασκαφή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο. Έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου και υπό την διεύθυνση της πρώτης συγγραφέως αυτού του τόμου. Οι ανασκαφικές εργασίες στην θέση άρχισαν το καλοκαίρι του 1992 και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 1999.

Το ΜΕΡΟΣ Α’ της δημοσίευσης της ανασκαφής με τίτλο «Η Ανασκαφή του Νεολιθικού Οικισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο: Στρωματογραφία και Αρχιτεκτονική» αποτελείται από δύο τόμους. Εξεδόθη από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου το 2009. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει το κείμενο, το οποίο υποδιαιρείται σε επτά(7) κεφάλαια και τον επίλογο, καθώς και το παράρτημα με τον κατάλογο των Ανασκαφικών Μονάδων. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει το εικονογραφικό υλικό.

Το ΜΕΡΟΣ Β’ που αποτελεί την παρούσα ψηφιακή δημοσίευση συζητεί αναλυτικά το σύνολο των κινητών ευρημάτων σε οκτώ (8) κεφάλαια. Ο πρώτος τόμος αποτελείται από το κείμενο και ο δεύτερος από το συνοδευτικό εικονογραφικό υλικό (περισσότερες από 2000 φωτογραφίες και σχέδια).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Περιεχόμενα 1ου Τόμου

Πρόλογος [9]
Ευχαριστίες [13-14]
Εισαγωγικές παρατηρήσεις [15]

Κεφάλαιο 1: Η κεραμική τεχνολογία και παραγωγή [17-147]
Ελένη Μαντζουράνη & Γιάννης Βοσκός

Κεφάλαιο 2: Η τεχνολογία του λειασμένου λίθου. Εργαλεία και τέχνεργα [148-280]
Ελένη Μαντζουράνη, Δέσποινα Καταπότη & Ιωάννης Βοσκός

Κεφάλαιο 3: Η τεχνολογία του λαξευμένου λίθου [281-304]
Δήμητρα Παπαγιάννη

Κεφάλαιο 4: Τα λίθινα ειδώλια και τα πήλινα αντικείμενα [305-315]
Ελένη Μαντζουράνη

Κεφάλαιο 5: Τα μικροαντικείμενα [317-347]
Ελένη Μαντζουράνη

Κεφάλαιο 6: Τα βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα: όστρεα και οστά [349-375]
Λίλιαν Καραλή

Κεφάλαιο 7: Τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα [377-391]
Εύη Μαργαρίτη

Κεφάλαιο 8: Ο χαρακτήρας του οικισμού [393-396]
Ελένη Μαντζουράνη & Γιάννης Βοσκός

English summary [395-399]
Βιβλιογραφία [401-410]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.