ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2018

1 Νοεμβρίου 2019

Iερά και θρησκευτικές τελετουργίες στην ανακτορική και μετανακτορική μυκηναϊκή περίοδο

Δήμητρα Ρουσιώτη

Iερά και θρησκευτικές τελετουργίες στην ανακτορική και μετανακτορική μυκηναϊκή περίοδο

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2018

Εκδότης: Μαΐστρος

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 490 σ., 7 πίνακες, 56 εικόνες, 17 x 24 εκ.

Περίληψη

H μελέτη αυτή φωτίζει όψεις της θρησκείας σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της αιγαιακής προϊστορίας. Εδώ τα συνεχώς εμπλουτισμένα αρχαιολογικά στοιχεία υποδεικνύουν σύνθετες διεργασίες σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο. Αξιοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου αρχαιολογικού υλικού από ήδη γνωστές και από νέες θέσεις, η συγγραφέας διερευνά την εξέλιξη και τις αλλαγές που σημειώθηκαν στη θρησκευτική οργάνωση και τη συμπεριφορά των Μυκηναίων μεταξύ του 14ου και του 12ου αιώνα π.Χ. Η θρησκευτική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως μια μεταβλητή κοινωνική διαδικασία, πολυεπίπεδη και με σημαντικές χωρικές και χρονολογικές διαφορές. Εξετάζεται η επίδραση των κοινωνικών σχέσεων στη λειτουργία των ιερών και στην τέλεση θρησκευτικών τελετουργιών σε συγκεκριμένες πολιτισμικές και ιστορικές συνθήκες. Ανασυντίθεται το πλαίσιο λειτουργίας των μυκηναϊκών ιερών. Μέσα από την κατανόηση των χαρακτηριστικών της τελούμενης λατρείας προσεγγίζεται μια καίρια πτυχή της διακριτής πολιτισμικής ταυτότητας των Μυκηναίων. Ειδικότερα ερευνώνται ζητήματα που αφορούν την κοινωνική διάσταση της θρησκευτικής δραστηριότητας : Ποιες ήταν οι τελούμενες θρησκευτικές τελετουργίες στα ιερά της ανακτορικής και μετανακτορικής εποχής; Σε ποιο βαθμό αντανακλούν σύνθετες κοινωνικές διεργασίες; Πώς η κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων επηρέασε τη διαμόρφωση του δομημένου ιερού χώρου; Πώς συνέβαλε η θρησκεία στη διατήρηση ή τον επαναπροσδιορισμό των ισορροπιών στις μετανακτορικές κοινωνίες;

Περιεχόμενα

Πρόλογος [IX]

Βραχυγραφίες [XIX]

Εισαγωγή [XXIII]

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Η έρευνα για τα ιερά και τις θρησκευτικές τελετουργίες στο Αιγαίο κατά την Εποχή του Χαλκού [1]

  1. Μεταβολές στους στόχους της μελέτης και τις ερμηνείες των μυκηναϊκών ιερών [4]
  2. Ο προσδιορισμός και οι ερμηνείες των ιερών: ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας [21]

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Το ιστορικό πλαίσιο και τα κύρια χαρακτηριστικά του [39]

  1. Η ανακτορική εποχή [41]
  2. Η μετανακτορική εποχή [47]

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ιερά: ο χώρος, η αρχιτεκτονική και τα ευρήματα [53]

  1. Η ανακτορική περίοδος [55]
  2. Η μετανακτορική περίοδος [164]

ENOTHTA Δ: Όψεις και χαρακτηριστικά της λατρείας [199]

  1. Η ανακτορική περίοδος [201]
  2. Μετανακτορική περίοδος [270]

ENOTHTA Ε: Επιμέρους στοιχεία για την τέλεση λατρείας [297]

ENOTHTA ΣΤ: Αξιολόγηση δεδομένων – Συμπεράσματα [317]

  1. Ανασυνθέτοντας τα μυκηναϊκά ιερά. Ζητήματα χώρου και χρόνου [319]
  2. Ιερά και κοινωνικο-πολιτική οργάνωση [332]

Επίλογος [349]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κείμενα Γραμμικής Β από το θρησκευτικό κέντρο των Μυκηνών [355]

1.1. Κείμενα και σχολιασμός [359]

1.2. Γενικές παρατηρήσεις [364]

Abstract [369]

Βιβλιογραφία [377]

Εικόνες [409]

Πίνακες [469]

Ευρετήριο [481]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.