ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2012

5 Οκτωβρίου 2013

Kavousi IIB: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. The Buildings on the Periphery

Leslie Preston Day & Kevin T. Glowacki (contributions by Heidi Dierckx, M.E Evans, Kimberly Flint-Hamilton, Geraldine C. Gesell, David S. Reese & Lynn M. Snyder)

Kavousi IIB: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. The Buildings on the Periphery

Πόλη: Philadelphia

Έτος: 2012

Εκδότης: INSTAP Academic Press

Σειρά: Prehistory Monographs 39

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, xxx & 195 σ., 70 α/μ διαγράμματα, 136 α/μ εικόνες, 30 α/μ πίνακες εικόνων, 28,5x22 εκ.

Από τον πρόλογο

Kavousi IIB:  The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Houses on the Periphery is the second volume in the final report on the cleaning and excavations at Vronda, Kavousi, which were conducted between 1983 and 1992 by Geraldine C. Gesell, Leslie Preston Day, and the late William D.E. Coulson. The first volume of the final report on the LM IIIC settlement, Kavousi IIA:  The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. The Buildings on the Summit, describes the buildings on top of the Vronda ridge: Building A-B, Building Complexes C-D and J-K, and Buildings P, Q, and R.

Kavousi IIB describes the buildings on the slopes of the Vronda ridge: Building Complexes E, I-O-N, and L-M, Building F, and the pottery kiln, as well as areas excavated on the periphery that did not belong to any of these buildings. The division of the publication of the buildings into two sections is purely arbitrary and based on the topography of the site, although the locations of the buildings may have had some meaning for the ancient inhabitants. The third volume on the LM IIIC settlement, Kavousi IIC, consists of focused reports and analysis by specialists on the architecture, pottery, objects, and floral and faunal remains recovered in the excavations of Vronda, and it contains a reconstruction of the history of the site and of the society of the LM IIIC settlement. Reports on the LM IIIC Shrine (Building G) and the later Geometric cemetery at Vronda will follow as separate books. The Kavousi series will also include volumes on the excavations on the Kastro, a site high on the mountain above and to the east of Vronda.

Περιεχόμενα

List of Tables [ix]
List of Charts [xi]
List of Figures [xv]
List of Plates [xxi]
Preface [xxvii]
List of Abbreviations [xxix]
Glossary [xxxi]

1. Leslie Preston Day (with contributions by Heidi Dierckx, Geraldine C. Gesell, David S. Reese & Lynn M. Snyder), ‘Building Complex E’ [1]

History and Details of Excavation [2]
Building E, West House [2]
Building E, East House [20]
North of Building E [40]
History and Function of Building Complex E [44]

2. Leslie Preston Day (with contributions by Heidi Dierckx, Geraldine C. Gesell & Lynn M. Snyder), ‘Building F’ [47]

3. Leslie Preston Day (with contributions by Heidi Dierckx, David S. Reese & Lynn M. Snyder), ‘Kiln and Surrounding Area’ [51]

Date and Use of Kiln [56]

4. Kevin T. Glowacki  (with contributions by Heidi Dierckx, Kimberly Flint-Hamilton, David S. Reese & Lynn M. Snyder), ‘Building Complex I-O-N’ [57]

History and Details of Excavation [57]
Building I [58]
Periphery of Building I [90]
Building O [92]
South of Building O [105]
Building N [106]
West of Building N [130]
History and Function of Building Complex I-O-N [132]

5. Leslie Preston Day (with contributions by Heidi Dierckx, Kimberly Flint-Hamilton, David S. Reese & Lynn M. Snyder), ‘Building Complex L-M’ [141]

History and Details of Excavation [142]
Building L, South [142]
Building L, North [148]
Building M [151]
Area over and around Building Complex L-M [154]
Periphery of Buildings L and M [156]
History and Function of Building Complex L-M [159]

6. Leslie Preston Day (with contributions by Heidi Dierckx, Geraldine C. Gesell, David S. Reese & Lynn M. Snyder), ‘Other Areas in the Environs of the Vronda Ridge’ [161]

West Slope of Vronda Ridge [161]
Area to the West and Northwest of Building Complex C-D [163]
Area to the South of the Vronda Ridge [170]
Area to the East of the Vronda Ridge [171]
Area to the North of the Vronda Ridge [172]
Area to the West of the Vronda Ridge [174]
Miscellaneous Surface Finds [176]

Appendix A: M.E. Evans, ‘Archaeomagnetic Results from Kavousi’ 177

Bibliography [181]

Index [187]

Tables
Charts
Figures
Plates


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.