ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2014

12 Φεβρουαρίου 2015

Κορφάρι των Αμυγδαλιών (Πάνορμος) Νάξου. Μια οχυρωμένη πρωτοκυκλαδική ακρόπολη

Αναστασία Δ. Αγγελοπούλου

Κορφάρι των Αμυγδαλιών (Πάνορμος) Νάξου. Μια οχυρωμένη πρωτοκυκλαδική ακρόπολη

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2014

Εκδότης: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Σειρά: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων αρ. 104

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 642 σ., έγχρωμες και α/μ εικόνες, 28x21 εκ.

Από την εισαγωγή

Η ακρόπολη στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών (Πάνορμος) Νάξου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μελετητών του Κυκλαδικού Πολιτισμού ήδη από την εποχή της ανακάλυψής της, το 1963 από τον τότε επιμελητή αρχαιοτήτων καθηγητή Χρίστο Γ. Ντούμα. Θεωρείται από τις χαρακτηριστικές θέσεις της περιόδου της ομάδας Καστριού, στη διάρκεια της οποίας νέοι «ανατολίζοντες» τύποι κεραμικής κάνουν την εμφάνισή τους στις Κυκλάδες μαζί με ευρύτερες αλλαγές και ανακατατάξεις, οι οποίες θεωρείται ότι ανέκοψαν την ομαλή πολιτισμική εξέλιξη κατά τους τελευταίους αιώνες της τρίτης χιλιετίας π.Χ.

Η μελέτη των κινητών ευρημάτων και ιδιαίτερα της κεραμικής από την ακρόπολη εκπληρώνει ένα καίριο ζητούμενο της έρευνας: Την ένταξη των διαγνωστικών τύπων της ομάδας Καστριού σε ένα ευρύτερο σύνολο ευρημάτων, το οποίο συνιστά το πολιτισμικό υπόβαθρο εμφάνισης τους, με σκοπό τη σωστότερη αποτίμηση της σημασίας της ομάδας για την εξέλιξη της Πρωτοκυκλαδικής κεραμικής αλλά και ευρύτερα του Κυκλαδικού Πολιτισμού.

Επιπροσθέτως, η εξέταση της αρχιτεκτονικής κρίνεται ως καίριας σημασίας για την κατανόηση του χαρακτήρα και της λειτουργίας των οχυρωμένων οικιστικών θέσεων της εποχής. Επιφανειακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2009 έφερε στο φως σημαντικά νέα δεδομένα για την ακρόπολη στο Κορφάρι. Η ανακάλυψη πιθανού «προτειχίσματος» ανάλογης μορφής με αυτό που σώζεται στο Καστρί της Σύρου, υποδεικνύει ότι η ακρόπολη αποτελεί μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος οχύρωσης. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η οχυρωμένη εγκατάσταση στην κορυφή συνιστά αυτόνομη αλλά όχι και αυθύπαρκτη αρχιτεκτονική δημιουργία, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο οργανικό και λειτουργικό μέρος ενός εκτεταμένου και ανεξερεύνητου, ακόμη, οικισμού, ο οποίος περιέβαλλε το οχυρό καταλαμβάνοντας τα υψηλότερα και ομαλά πρανή του λόφου.

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ [13]

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [17]

1α. Η Νάξος την ΠΕΧ [17]
1β. Ο Πάνορμος και το Κορφάρι των Αμυγδαλιών [17]
1γ. Το Κορφάρι των Αμυγδαλιών και οι οχυρωμένοι οικισμοί της ομάδας Καστριού [65]
1δ. Το Κορφάρι των Αμυγδαλιών κατά την ΠΕΧ. Η ακρόπολη και η σχέση της με όμορο ΠΚ οικισμό και νεκροταφείο [67]

2. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ [89]

2α. Γενικά [89]
2β. Κατανομή ευρημάτων [89]
2γ. Η συχνότητα εμφάνισης των σχημάτων και οι χρήσεις τους [90]
2δ. Τεχνικά χαρακτηριστικά [91]
2ε. Διακόσμηση [95]
2στ. Σημεία κεραμέων [97]

3. ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ [113]

Α. Ανοικτά αγγεία [120]
A I. «Χύτρες» με τοξοειδείς αποφύσεις [120]
Α ΙΙ. Φιάλες [125]
Α III. Λοπάδες [141]
A IV. Λεκάνες [158]
A V. «Εστίες» [163]
A VI. Κύπελλα [168]
A VIΙ. Πώματα [177]
Β. Κλειστά αγγεία [179]
Β I. Πίθοι [179]
Β II. Στάμνοι [203]
Β III. Πιθοειδή δυσδιάγνωστου σχήματος [222]
Β IV. Τμήματα δίωτων σταμνών ή πίθων με πλαστική ταινία κάτω από το χείλος [223]
Β V. «Κρατήρες» [224]
Β VI. Πρόχοι [226]
Β VII. «Ζωόμορφο» σκεύος [236]
Β VIII. Απιόσχημα [238]
Β IX. Μικρογραφικά [240]
Β Χ. «Πύραυνα» [241]
Β XI. Κλειστά αγγεία δυσδιάγνωστου σχήματος [243]
Γ. Αγγεία δυσδιάγνωστου σχήματος [244]
Κατάλογος [245]

4. ΛΙΘΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ (Αναστασία Δεβετζή) [301]

Εισαγωγή [301]
Τυπολογία [314]
Ι. Αγγεία [314]
ΙΙ. Εργαλεία [315]
Α. Σταθερά ανακρουστικά εργαλεία [316]
Β. Κινητά επικρουστικά εργαλεία [327]
Γ. Εργαλεία παθητικής ενέργειας [337]
III. Λίθοι με επίκρουστα σχέδια [356]
Κατάλογος [361]

5. ΜΕΤΑΛΛΙΝΑ [453]

Α. Μαχαιρίδια [453]
Β. Αιχμή δόρατος [454]
Κατάλογος [457]
Γ. Μεταλλογραφική ανάλυση (Γιάννης Μπασιάκος & Γιώργος Μαστροθεόδωρος) [458]

6. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΨΙΑΝΟ [475]

Α. Εργαλεία [475]
Β. Απορρίμματα [478]
Κατάλογος [479]

7. ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ [481]

Σφονδύλια [481]
Κατάλογος [482]

8. Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ [483]

Α. Καταγωγή [485]
Β. Διάδοση [488]
Γ. Χρονολόγηση [488]

9. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ [497]

Α. Η σημασία της ομάδας Καστριού για την εξέλιξη της ΠΚ κεραμικής [497]
Β. Η ομάδα Καστριού και τα δεδομένα της ΠΚ οικιστικής αρχιτεκτονικής [498]
Γ. Τα ταφικά έθιμα την περίοδο εμφάνισης της ομάδας Καστριού [500]
Δ. Η εμφάνισης της ομάδας Καστριού και η σημασία της για την εξέλιξη του Κυκλαδικού πολιτισμού [500]

10. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΟΡΦΑΡΙ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ [505]

11. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΡΦΑΡΙ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ [511]

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [517]

ENGLISH SUMMARY

Topography – Architecture [539]
Pottery [545]
Stone Objects [573]
Metal Objects [602]
Chipped Stone Tools [608]
Small Finds [609]
The Kastri Group. Origin – Distribution – Date [610]
The Significance of the Kastri Group for the Development of Cycladic Culture [616]
The Chronology of the acropolis at Korfari ton Amygdalion [619]
The Character of the acropolis at Korfari ton Amygdalion [621]

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ [625]

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ [633]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.