ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2009

1 Μαΐου 2010

La préhistoire du Sud-Est européen : traditions et innovations

Georgia Kourtessi-Philippakis (επιμέλεια)

La préhistoire du Sud-Est européen : traditions et innovations

Πόλη: Paris

Έτος: 2009

Εκδότης: Association Pierre Belon

Σειρά: Études balkaniques (Cahiers Pierre Belon 15 – 2008)

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 293 σ., ασπρόμαυρες εικόνες, 24x16 εκ.

Περίληψη (στα Γαλλικά – από την Εισαγωγή)

Le passé préhistorique du Sud-Est de l’Europe est à l’heure actuelle au centre de débats passionnants. Les enjeux sont, en effet, importants tant pour la péninsule balkanique elle-même, qui, entre la Méditerranée orientale et centrale, s’étire sur des latitudes importantes, que pour le vieux continent européen aux portes duquel elle se situe.

L’objectif de ce volume, dont les contributions retracent les principales étapes du peuplement préhistorique du Sud-Est de l’Europe de la Slovénie jusqu’en Chypre et des chasseurs-cueilleurs paléolithiques jusqu’aux sociétés complexes et hiérarchisés de l’Age du Bronze, n’est pas l’exhaustivité. Des centaines de collègues travaillent dans cette région de l’Europe et il aurait été illusoire de vouloir contenir en un seul volume le fruit de leurs recherches. Cet ouvrage souhaite saisir les préoccupations actuelles de la recherche préhistori­que dans la région, comprendre les questions qu’elle se pose, appréhender les moyens mis à sa disposition et les méthodes pratiquées et apprécier les réponses apportées. Si, toutefois, l’exhaustivité n’est pas l’objectif de cet ouvrage, un effort a été fait pour que tous les pays ou presque tous – puissent être représentés. Cela a été accompli grâce à la participation des collègues qui ont répondu à l’appel, que je tiens à remercier ici très chaleureusement, tout en regrettant l’absence des contributions venant de la ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine. Il faudra, enfin, souligner le fait que les textes présentés ici sont issus des recherches actuelles conduites sur le terrain personnellement par leurs auteurs. C’est la valeur ajoutée de ce volume.

Περιεχόμενα

G. Kourtessi-Philippakis, ‘Introduction ou Quatre questions sur la préhistoire du Sud-Est de l’Europe’ [9-15].

 

Première partie: approches régionales

I. Karavanić, ‘Le Paléolithique moyen en Dalmatie (Croatie): résultats des nouvelles recherches’ [21-32].

D. Milhailović, ‘Recherches résents sur le Paléolithique en Serbie’ [37-52].

V. Elefanti, ‘Le concept de spécialisation en technologie lithique et les stratégies de mobilité des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur en Grèce [57-79].

M. Kaczanowska, J. Kozlowski & A. Sampson, ‘Le Mésolithique du basin égéen’ [85-99].

D. Borić, ‘Lepenski Vir: une transformation de l’Europe pré-néolithique’ [103-122].

D. Komso, N. Andreasen & S. Forenbaher, ‘Les premiers agriculteurs, pasteurs et pêcheurs en Istrie (Croatie) à travers les industries lithiques’ [127-143].

M. Özdoĝan, ‘Le début du mode de vie néolithique en Thrace orientale: une perspective anatolienne’ [147-158].

M. Gurova, ‘Outillages lithiques préhistoriques de Bulgarie et la question du “fossile directeur” [163-175].

M. Budja, ‘La Néolithisation du Sud-Est de l’Europe: de la dispersion des chromosomes Y aux figurines en terre cuite et l’événement climatique de 8.200 cal. BP’ [179-207].

D. Gheorghiu, ‘De l’objet à l’espace: une expérience art-chéologique de la préhistoire roumaine’ [211-224].

 

Deuxième partie: approches diachroniques

K. Kotsakis, ‘Communautés en transition: la Macédoine grecque du VIIe au Ie mil. av. J.-C.’ [231-255].

M. Galaty & O. Lafe, ‘Le peuplement préhistorique du littoral albanais’ [259-272]

M. Iacovou, J. Webb, E. Peltenburg & D. Frankel, ‘Chypre: de premières communautés néolithiques à l’émergence de l’urbanisme’ [277-293].


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.