ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2016

1 Νοεμβρίου 2018

Manuale di epigrafia micenea. Introduzione allo studio dei testi in lineare B

Maurizio Del Freo & Massimo Perna (επιμέλεια)

Manuale di epigrafia micenea. Introduzione allo studio dei testi in lineare B

Πόλη: Padova

Έτος: 2016

Εκδότης: Libreriauniversitaria.it edizioni

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 784 σ. (2 τόμοι), πολυάριθμοι ασπρόμαυροι πίνακες και ασπρόμαυρες εικόνες, 29,9 x 21 εκ.

Περίληψη (στην ιταλική γλώσσα)

Questo manuale intende offrire un quadro aggiornato delle conoscenze nel campo dell’epigrafia micenea. Nato dalla collaborazione di un gruppo di specialisti di varie università e centri di ricerca, contiene un’introduzione alla scrittura e alla lingua dei testi micenei e un’analisi dettagliata dei principali documenti in lineare B, suddivisi per argomento. Nel primo volume, la scrittura, le pratiche scribali e quelle amministrative sono presentate nel dettaglio e messe a confronto con quelle delle amministrazioni minoiche in “geroglifico” cretese e in lineare A, mentre i documenti sono contestualizzati sul piano archeologico e descritti dal punto di vista epigrafico, paleografico e archivistico. Nel secondo volume, dopo una descrizione dettagliata dei settori produttivi ricostruibili in base alla testimonianza delle fonti scritte, è proposta una sintesi sul mondo miceneo, relativa a geografia, società, economia e religione. Ogni capitolo del manuale è corredato da un’ampia bibliografia. Chiude il volume un glossario dei vocaboli micenei discussi nel testo.

Περιεχόμενα

1st Volume
Sommario [iii]
Prefazione [vii-ix]
Abbreviazioni bibliografiche [xi-xxvii]
Elenco delle abbreviazioni [xxix-xxx]
Autori [xxxi]

Capitolo 1: Aspetti generali della civiltà minoica e micenea [3-21]
A. Franceschetti

Capitolo 2: Il mondo miceneo e Omero [23-50]
M. Wiener

Capitolo 3: La nascita dell’ammini-strazione nell’Egeo [55-62]
M. Perna

Capitolo 4: La scrittura “geroglifica” cretese [63-86]
A. Karnava

Capitolo 5: La scrittura lineare A [87-114]
M. Perna

Capitolo 6: La decifrazione della scrittura lineare B [117-122]
A. Franceschetti

Capitolo 7: La scrittura lineare B [123-166]
M. Del Freo

Capitolo 8: I documenti in lineare B [169-184]
M. Del Freo

Capitolo 9: I find-spot e la cronologia dei documenti in lineare B [185-197]
M. Del Freo

Capitolo 10: Gli scribi micenei [199-208]
M. Del Freo

Capitolo 11: Il greco miceneo [211-243]
J. L. García Ramón

Capitolo 12: Classificazione dei documenti e regole di trascrizione [247-256]
M. Del Freo

Capitolo 13: Strumenti di lavoro [257-278]
M. Del Freo

2nd Volume

Sommario [iii]
Nota editoriale [v]

Capitolo 14: Registrazioni di personale [281-303]
H. Landenius Enegren

Capitolo 15: Animali e allevamento [305-347]
F. Rougemont

Capitolo 16: Registrazioni di terreni e testi fondiari [349-372]
J. Zurbach

Capitolo 17: Spezie, oli profumati e offerte religiose [373-402]
S. Lupack

Capitolo 18: Testi relativi ai metalli [403-419]
C. Varias

Capitolo 19: Registrazioni di “vasi” [421-431]
C. Consani & M. Negri

Capitolo 20: Registrazioni di prodotti tessili [433-451]
M. –L. Nosch

Capitolo 21: Testi che trattano di procedure fiscali [453-489]
M. Perna

Capitolo 22: Testi relativi ad armi e armature [491-510]
A. Bernabé

Capitolo 23: Testi relativi a carri e ruote [511-550]
A. Bernabé

Capitolo 24: Testi relativi a mobilio e vasi pregiati [551-565]
C. Varias

Capitolo 25: Testi relativi a pelli e manufatti in pelle [567-587]
A. Bernabé & E. R. Luján

Capitolo 26: L’uso delle erettile nel mondo miceneo [589-611]
M. Marazzi

Capitolo 27: Vasi con iscrizioni in lineare B [613-622]
Z. Zurbach

Capitolo 28: La geografia dei regni micenei [625-656]
M. Del Freo

Capitolo 29: La società micenea [657-676]
P. Carlier

Capitolo 30: L’economia dei regni micenei [677-689]
J. Zurbach

Capitolo 31: I sistemi di misura micenei [691-723]
M. E. Alberti

Capitolo 32: La religione micenea [725-751]
A. Franceschetti

Glossario [753-782] (a cura di J. Piquero)

Indice dei Testi [783-784]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.