ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2016

1 Νοεμβρίου 2018

Maritime Transport Containers in the Bronze-Iron Age Aegean and Eastern Mediterranean

Stella Demesticha & Bernard A. Knapp (επιμέλεια)

Maritime Transport Containers in the Bronze-Iron Age Aegean and Eastern Mediterranean

Πόλη: Uppsala

Έτος: 2016

Εκδότης: Äströms förlag

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 241 σ., πολυάριθμες ασπρόμαυρες εικόνες μέσα στα άρθρα, 25,8 x 18 εκ.

Περίληψη (στην αγγλική γλώσσα)

The maritime transport of goods in bulk provides a clear indicator of many facets of trade, from networks and merchants to individual economic transactions. One of the key material factors involved is what we term the Maritime Transport Container (MTC), examples of which include the Canaanite jar, Transport Stirrup jar and Phoenician amphora, or more generally transport amphorae. Although studied systematically during later periods, the early phases in the development of MTCs are relatively obscure, because their maritime function and attributes are often overlooked. This volume provides an overview of these early stages— from the Early Bronze to Early Iron Ages in the Aegean, on Cyprus and in the Levant—in the emergence and development of MTCs, and their diverse roles in trade throughout the Aegean and eastern Mediterranean. By reconstructing the early stages of their production and use, we gain important insights into the initial aspects of seaborne trade in the Mediterranean, and can see how maritime transport containers serve as markers of trade mechanisms of different scale, and of economies that more or less depended on seaborne trade.

Περιεχόμενα

Contents [iii-iv]
Preface [vi]
Contributors [vii-ix]

Chapter 1: Introduction: Maritime Transport Containers in the Bronze and Iron Age Aegean and eastern Mediterranean [1-16]
Stella Demesticha & A. Bernard Knapp

Chapter 2: Dawn of the amphora: the emergence of Maritime Transport Containers in the Early Bronze Age Aegean [17-37]
Peter M. Day & David E. Wilson

Chapter 3: Trade and capacity studies in the eastern Mediterranean: the first Levantine trade amphorae [39-55]
Cydrisse Cateloy

Chapter 4: Canaanite jars and the maritime trade network in the northern Levant during the transition from the Late Bronze to the Early Iron Age [57-77]
Tatiana Pedrazzi

Chapter 5: Measure for ‘measure’: connecting text to material through Late Bronze Age shipping jars [79-96]
Chris M. Monroe

Chapter 6: Distributers and shippers: Cyprus and the Late Bronze II Tell Abu Hawam anchorage [97-110]
Michal Artzy

Chapter 7: The development of Canaanite and Phoenician style Maritime Transport Containers and their role in reconstructing maritime exchange networks [111-128]
Robert Martin

Chapter 8: Seaborne from the beginning: Transport Stirrup Jars [129-144]
Halford W. Haskell

Chapter 9: Transport Stirrup Jars in Late Mycenaean Tiryns: Maritime Transport Containers and commodity movement in political context [145-167]
E. Kardamaki, P.M. Day, M. Tenconi, J. Maran and A. Papadimitriou

Chapter 10: Maritime Transport Containers: the view from Phoenician Tell Keisan (Israel) in the Early Iron Age [169-193]
Paula Waiman-Barak and Ayelet Gilboa

Chapter 11: Greek commodities moving west: comparing Corinthian and Athenian amphorae in early Archaic Sicily [195-213]
Catherine E. Pratt

Chapter 12: Maritime Transport Containers of the Bronze and Early Iron Age as viewed from later periods [215-231]
Mark Lawall

Index [233-241]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.