ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

17 Απριλίου 2011

Moni Odigitria: A Prepalatial Cemetery and Its Environs in the Asterousia, Southern Crete

Andonis Vasilakis & Keith Branigan

Moni Odigitria: A Prepalatial Cemetery and Its Environs in the Asterousia, Southern Crete

Πόλη: Philadelphia, Pennsylvania

Έτος: 2010

Εκδότης: INSTAP Academic Press

Σειρά: Prehistory Monographs 30

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 604 σ., 117 πίνακες, 137 ασπρόμαυρες εικόνες, 70 ασπρόμαυροι πίνακες εικόνων, 28,5x22 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

This volume presents the final report on the excavation of two Prepalatial tholos tombs and their associated remains at Chatzinas Liophyto near the Moni Odigitria (monastery) in south-central Crete. The grave goods and burial remains include pottery, metal objects, chipped stones, stone vases, gold and stone jewelry, sealstones, and human skeletal material. The results of the associated survey of the upper catchment of the Hagiopharango region are also reported. The book finishes with a reappraisal of our understanding of the early settlement of the Hagiopharango and a Greek summary.

Περιεχόμενα

List of tables [ix]

List of figures [xv]

List of plates [xxi]

Introduction and acknowledgments [xxv]

List of abbreviations [xxix]

Glossary [xxxi]

 

PART I: Survey and excavation

1. Keith Branigan and Andonis Vasilakis, ‘Survey of the environs around the Tholos cemetery’ [3-27]

Appendix: The Roman pottery, Jane Francis [28-46]

2. Andonis Vasilakis, ‘Excavation and architecture of the cemetery’ [47-65]

 

PART II: Pottery

3. Keith Branigan and Tim Campbell-Green, ‘The pottery assemblage: Data and analysis’ [69-126]

4. Keith Branigan and Tim Campbell-Green, ‘Interpretation of the pottery assemblage’ [127-143]

 

PART III: Small Finds

5. Keith Branigan, ‘Metalwork’ [147-150]

6. Tristan Carter, ‘Of blades and burials, flakes and funerals: The chipped stone from Moni Odigitria’ [151-169]

7. Doniert Evely, ‘Stone vases and tools’ [171-185]

8. Flora Michelaki and Andonis Vasilakis, ‘Jewelry and other small finds’ [187-199]

9. Kostas Sbonias, ‘Seals from the cemetery of Moni Odigitria’ [201-225]

 

PART IV: Human remains

10. Sevi Triantaphyllou, ‘Analysis of the human bones’ [229-248]

 

PART V: Discussion and conclusions

11. Keith Branigan, ‘The history and use of the cemetery’ [251-264]

12. Keith Branigan and Andonis Vasilakis, ‘The Hagiopharango in the Early Bronze Age—An overview’ [265-269]

13. Andonis Vasilakis, ‘Προανακτορικό νεκροταφείο Μονής Οδηγήτριας’ [271-286]

 

Concordance A: Omades, trenches, areas, and strata from the 1980 excavation of Tholos B [287-288]

Concordance B: Herakleion Museum Numbers and Catalog Numbers for all types of objects [289-292]

Concordance C: Catalog and Herakleion Museum Numbers for all types of objects [293-297]

References [299]

Index [311]

Tables

Figures

Plates


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.