ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2016

1 Νοεμβρίου 2018

Mycenaean Greece and the Aegean World. Palace and Province in the Late Bronze Age

Margaretha Kramer-Hajos

Mycenaean Greece and the Aegean World. Palace and Province in the Late Bronze Age

Πόλη: Cambridge

Έτος: 2016

Εκδότης: Cambridge University Press

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 218 σ., πολυάριθμοι ασπρόμαυροι πίνακες και εικόνες, 26,1 x 18,3 εκ.

Περίληψη (στην αγγλική γλώσσα)

In this book, Kramer-Hajos examines the Euboean Gulf region in Central Greece to explain its flourishing during the postpalatial period. Providing a social and political history of the region in the Late Bronze Age, she focuses on the interactions between this “provincial” coastal area and the core areas where the Mycenaean palaces were located. Drawing on network and agency theory, two current and highly effective methodologies in prehistoric Mediterranean archaeology, Kramer-Hajos argues that the Euboean Gulf region thrived when it was part of a decentralized coastal and maritime network, and declined when it was incorporated in a highly centralized mainland-looking network. Her research and analysis contributes new insights to our understanding of the mechanics and complexity of the Bronze Age Aegean collapse.

Περιεχόμενα

List of figures [vii-viii]
List of tables [ix]
Acknowledgments [xi]

1. INTRODUCTION TO THE REGION AND THEORETICAL APPROACHES
The Euboean Gulf coasts and Central Greece: an overview of previous research [5-8]
Brief gazetteer of important sites [8-12]
The natural landscape of the Euboean Gulf area [12-18]
Network analysis: a brief introduction [19-28]
Agency and iconography [28-31]
Summary [31-32]

2. THE ETHOS OF THE SWORD: THE CREATION OF EARLY MYCENAEAN ELITE CULTURE
Swords for heroes [33-39]
Warrior tombs in the Euboean Gulf area [39-43]
The warrior’s beauty [44-46]
Chariots: part of the warrior package [46-48]
Feasts and feasting [49-50]
Ships and coastal raiding [50-54]
Conclusions: the Euboean Gulf coasts in the early Mycenaean period [54-55]

3. THE ROLE OF ELITE NETWORKS IN THE MYCENAEANIZATION OF THE PROVINCES
Emerging centers: early Mycenaean networks [56-67]
The microscale: pottery production at Mitrou [67-68]
Conclusions [68-69]

4. SEALS AND SWORDS AND CHANGING IDEOLOGIES
The creation of a small-world network in LH IIIA1 [70-76]
Changing ideologies [76-77]
The disappearance of chariots on seals [77-84]
Symbols of power outside the Peloponnese [84-94]
Evidence for provincial aspirations to elite status [94-100]
The domestication of the warrior [100-105]
Conclusions [105-106]

5. PREHISTORIC POLITICS: THE CREATION OF THE PERIPHERY
From maritime to land-based networks [108-113]
Destructions and abandonment [113-115]
Orchomenos, Gla, and the Kopais [115-125]
Conclusions [125-127]

6. PALATIAL CONCERNS: SHIPS AND EXOTICA
Missing ship and seafaring iconography [128-141]
Palatial monopolies on elite goods [141-147]
Conclusions [147-148]

7. REACTIONS TO COLLAPSE: THE RISE OF A SAILOR-WARRIOR CULTURE
Reactions against palatial domination [149-152]
Kraters for warriors [152-156]
The Mycenaean galley revisited [157-161]
Weapons and armor [161-163]
Return of the warrior tombs [163-165]
Conclusions [165]

8. MODELING COLLAPSE AND REVIVAL
Galleys and the formation of new long-distance networks [171-174]
Postpalatial trade [174-178]
Conclusions [178-179]

9. CONCLUSIONS [180- 185]

Bibliography [187-206]
Index [207-218]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.