ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

14 Μαρτίου 2016

Mycenaeans up to Date: The Archaeology of the North-Eastern Peloponnese―Current Concepts and New Directions

Ann-Louise Schallin & Iphiyenia Tournavitou (επιμέλεια)

Mycenaeans up to Date: The Archaeology of the North-Eastern Peloponnese―Current Concepts and New Directions

Πόλη: Stockholm

Έτος: 2015

Εκδότης: Swedish Institute at Athens

Σειρά: Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, 4ο, 56

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 630 σ., πολυάριθμες έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες, 27,5 x 21,5 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

This volume contains the proceedings of the conference “Mycenaeans up to date: The archaeology of the north-eastern Peloponnese—current concepts and new directions”, which was held on 10–16 November 2010, under the auspices of the Swedish Institute at Athens. The published papers reveal the latest news in the field of Mycenaean archaeology in the Argolid and the surrounding areas. Ongoing fieldwork, as well as new interpretations of the extant archaeological material is presented and discussed in detail. The first part of the volume consists of papers dealing with new, unpublished evidence regarding many of the well-known Argive sites, including Mycenae, Tiryns, Argos, Midea, and the Nemea Valley, among others. The second part is devoted to in-depth studies on a number of major themes, such as Mycenaean architecture, administration, mortuary practices and religion.

Περιεχόμενα

Introduction (Ann-Louise Schallin & Iphiyenia Tournavitou) [9-18]

The Argolid

Mycenae

Elizabeth French, Tending the past, ensuring the future [21-26]

Kim Shelton, Pottery and Petsas House: Recent research on LH IIIA2 Mycenae [27-36]

Iphiyenia Tournavitou, The East House in the Lower Town of Mycenae: The past, the present, and the future [37-51]

Heleni Palaiologou, The Mycenaean building at Chania of Mycenae [53-78]

Tiryns

Eleftheria Kardamaki, Conclusions from the new deposit at the Western Staircase terrace at Tiryns [79-97] PDF

Joseph Maran, Alkestis Papadimitriou & Ulrich Thaler, Palatial wall paintings from Tiryns: New finds and new perspectives [99-116] PDF

Ursula Damm-Meinhardt, Building Complex A in the Lower Citadel of Tiryns: An outstanding mansion of the Palatial period [117-130]

Tobias Mühlenbruch, Power and cult in LH IIIC Tiryns [131-141] PDF

Lorenz Rahmstorf, Workshop activities and pyrotechnology at Mycenaean Tiryns [143-149] PDF

Ann Brysbaert, Multiple chaînes opératoires and cross-craft interaction: A holistic approach to workshop studies at Palatial and Post-Palatial Tiryns [151-159]

Argos

Nikolas Papadimitriou, Anna Philippa-Touchais & Gilles Touchais, Argos in the MBA and the LBA: A reassessment of the evidence [161-184] PDF

Midea

Katie Demakopoulou, The Mycenaean Acropolis of Midea: New discoveries and new interpretations [185-196]

Berbati

Ann-Louise Schallin, Mycenaean figures and figurines from the Potter’s Workshop at Mastos in the Berbati Valley [197-209]

Nemea

James C. Wright, The nature of Mycenaean occupation of the watersheds that comprise the Longopotamos, Nemea, and Asopos Valleys [211-219] PDF

Phlious

Vasco Hachtmann, The Basin of Phlious in Mycenaean times [221-232]

Konstantina Kaza-Papageorgiou, Agia Eirini Phliassias [233-239]

Nauplion

Christos Piteros, Mycenaean Nauplion [241-259]

Arachnaion

Olga Psychoyos & Yannis Karatzikos, Mycenaean cult on Mount Arachnaion in the Argolid [261-276] PDF

The Argolid: An overview

Joseph Maran, Tiryns and the Argolid in Mycenaean times: New clues and interpretations [277-293] PDF

Neighbours and friends

Corinth

Ioulia Tzonou-Herbst, “ΑΦΝΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ”: Mycenaean reality or Homeric fiction? [297-311] PDF

Achaea

Lena Papazoglou-Manioudaki, The Early Mycenaean settlement at Aigion in Achaea and the western frontier of the north-east Péloponnese [313-324]

Aegina

Naya Sgouritsa, The Mycenaean settlement at Lazarides on eastern Aegina: Relationships with the north-eastern Peloponnese [325-336]

Secular architecture and palatial administration

Ulrich Thaler, Movement in between, into and inside Mycenaean palatial Megara [339-360] PDF

Małgorzata Siennicka, Courts and open spaces in the Late Helladic III Argolid [361-376] PDF

Daniel J. Pullen, How to build a Mycenaean town: The architecture of Kalamianos [377-390]

Thomas F. Tartaron, Late Bronze Age architecture and regional dynamics at Korphos in the Corinthia [391-401] PDF

Burial customs and rituals

Eleni Konstantinidi-Syvridi & Constantinos Paschalidis, Life and death at Mycenae at the end of the Prepalatial period. The case of the chamber tomb south of Grave Circle B. With contributions by Argyro Nafplioti and Ann Brysbaert [405-431] PDF

Michael J. Boyd, Explaining the mortuary sequence at Mycenae [433-447] PDF

Anna Philippa-Touchais & Nikolas Papadimitriou, Deiras, Argos: The Mycenaean cemetery revisited in the light of unpublished finds from W. Vollgraff’s excavations [449-467] PDF

Evangellia Pappi & Valasia Isaakidou, On the significance of equids in the Late Bronze Age Aegean: New and old finds from the cemetery of Dendra in context [469-481] PDF

Eleni Konsolaki-Yannopoulou, Structural analysis of the tholos tombs at Megali Magoula, Galatas (Troezenia) [483-502]

Panagiota Kassimi, The Mycenaean cemeteries of north-eastern Corinthia and the early tholos tomb at Ancient Corinth [503-514]

Carole Gillis, A colorful death. A study of the social life of colors in Late Bronze Age grave goods [515-529] PDF

Mycenaean pottery

Penelope A. Mountjou, The north-east Peloponnese and the Near East: Ceramic evidence for contacts in LH III [533-554]

Written evidence

Pascal Darcque & Françoise Rougemont, Palaces and “palaces”: Mycenaean texts and contexts in the Argolid and neighbouring regions [557-573] PDF

Mycenaean religion

Kenneth Wardle, Reshaping the past: Where was the “Cult Centre” at Mycenae? [577-596] PDF

Vassiliki Pliatsika, Tales of the Unexpected: Identifying cult practice in the House M Quarter of the Mycenae Citadel [597-612] PDF

Helène Whittaker, Mycenaean religion in the 21st century [613-622]

Conclusions

Ann-Louise Schallin & Iphiyenia Tournavitou, Conclusions [625-630]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.