ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2013

1 Οκτωβρίου 2018

Ο μυκηναϊκός οικισμός Διμηνίου. 1977-1997. 20 χρόνια ανασκαφής

Βασιλική Αδρύμη-Σισμάνη

Ο μυκηναϊκός οικισμός Διμηνίου. 1977-1997. 20 χρόνια ανασκαφής

Πόλη: Βόλος

Έτος: 2013

Εκδότης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 409 σ., πολυάριθμες έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες, 21,5 x 28,1 εκ.

Περίληψη

Η παρούσα εργασία για την Εποχή του Χαλκού στο Διμήνι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έναυσμα για την εκπόνηση της διατριβής αποτέλεσε ο τεράστιος όγκος αρχαιολογικού υλικού που προέκυψε από τις ανασκαφές στο Διμήνι, που πραγματοποιήθηκαν από την ίδια από το 1977 έως το 1997. Η μεσολάβηση του μεγάλου αυτού χρονικού διαστήματος απέβη θετική, καθώς ο επιστημονικός προβληματισμός, αλλά και η ανάγκη αντιμετώπισης διαφόρων γνωστικών, θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων, ωρίμασαν και ισχυροποιήθηκαν μέσα στις δυο αυτές δεκαετίες.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα [7]

Βραχυγραφίες [8]

Συντομογραφία [9]

Πίνακας χρονολογήσεων Εποχής του Χαλκού [10]

Πρόλογος [12-13]

Εισαγωγή [14-31]

Κεφάλαιο 1: Πρώιμη Εποχή του Χαλκού [33-57]

Κεφάλαιο 2: Μέση Εποχή του Χαλκού [59-81]

Κεφάλαιο 3: Ύστερη Εποχή του Χαλκού [83-174]

Κεφάλαιο 4: Κινητά ευρήματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού [175-330]

Κεφάλαιο 5: Ταφικές πρακτικές στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού [331-350]

Γενικά συμπεράσματα [351-372]

Εικόνες-Χάρτες [373-384]

Summary [385-389]

Βιβλιογραφία [391-409]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.