ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

1 Ιουνίου 2010

Orchomenos IV. Orchomenos in der mittleren Bronzezeit

Kalliope Sarri

Orchomenos IV. Orchomenos in der mittleren Bronzezeit

Πόλη: Munich

Έτος: 2010

Εκδότης: Bayerische Akademie der Wissenschaften

Σειρά: Philosophisch-historische Klasse, Abhandlungen, Neue Folge 135

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 479 σ., 8 + 77 ασπρόμαυροι πίνακες, 7 έγχρωμοι πίνακες, 51 διαγράμματα, 12 σχέδια/χάρτες, 30x21,5 εκ.

Περίληψη

Το βιβλίο παρουσιάζει το τμήμα εκείνο της προϊστορίας του Βοιωτικού Ορχομενού που – παρά την πρώιμη αναγνώριση της σημασίας του – παρέμενε μέχρι σήμερα αδημοσίευτο. Σε ένα εισαγωγικό μέρος του τόμου παρουσιάζεται η μέχρι τώρα έρευνα στον οικισμό και στο φυσικό του περιβάλλον, τον Κωπαϊδικό χώρο, όπου η σταδιακή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το σχεδιασμό των μεγάλων αποστραγγιστικών έργων της μυκηναϊκής εποχής.

Το κύριο όμως μέλημα της δημοσίευσης είναι η ανάλυση της μεσοελλαδικής κεραμικής του Βοιωτικού Ορχομενού σε σύγκριση με τα πιο πρόσφατα δεδομένα από άλλες γνωστές θέσεις της Μέσης Χαλκοκρατίας. Ερευνούνται το σχηματολόγιο, η τοπική παραγωγή και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της, οι εισηγμένες κατηγορίες, ενώ παρατίθενται ποσοτικές αναλύσεις των διαφόρων ομάδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ιστορία της έρευνας σχετικά με τη μελέτη της μεσοελλαδικής κεραμικής και την εξέλιξη της ορολογίας των κατηγοριών και των διακοσμητικών ρυθμών της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Παράλληλα με τη βοήθεια των ημερολογίων των παλιών ανασκαφών των ετών 1903, 1905 και 1929 επιχειρείται η αποκατάσταση της στρωματογραφίας του μεσοελλαδικού οικισμού και προτείνεται μια διαφορετική ερμηνεία του ταφικού συμπλέγματος. Γλώσσα του τόμου είναι η γερμανική, αλλά παρατίθενται εκτεταμένες περιλήψεις στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Περιεχόμενα

Editorische notiz [7]

Vorwort [8]

  • Die Umwelt [11]

Zur Geographie von Böotien [11]

Die Kopaisebene und der Kopaissee [12]

Die Kopais in prähistorischer und historischer Zeit [13]

Klima und Vegetation [14]

Einfluß des Menschen auf die Umwelt [16]

Das Mittelhelladikum in Böotien [19]

  • Der Fundort [23]

Zur Forschungsgeschichte [23]

Befund [33]

Mittelhelladische Hockergräber [45]

  • Das Fundmaterial [55]

Die mittelhelladischen Keramikwaren. Ein forschungsgeschichtlicher Überblick [55]

Die mittelhelladischen Waren in Orchomenos [72]

Gefäßformen [84]

  • Ergebnisse [197]

Der Siedlungscharakter [197]

Architektur [197]

Der Grabbefund [199]

Die mittelhelladische Keramik [201]

Das Formenrepertoire [201]

Keramikwaren [201]

Zur Chronologie [204]

Zur Entwicklung der mittelhelladischen Siedlung [206]

 

Summary [209]

Ελληνική περίληψη [217]

Tabellen [225]

Katalog und Tafeln der Keramik [235]

Abbildunge [411]

Statistik [419]

Luftbilder [447]

Karten [449]

Pläne [449]

Abgekürzt zitierte Zeitschriften und Reihen [463]

Literaturverzeichnis [465]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.