ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2017

1 Οκτωβρίου 2018

Οργάνωση του χώρου και κοινωνικές ταυτότητες στη μυκηναϊκή Αργολίδα. Συμβολή στη μελέτη της Αρχαιολογίας του Τοπίου με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Καλλιόπη Ευκλείδου

Οργάνωση του χώρου και κοινωνικές ταυτότητες στη μυκηναϊκή Αργολίδα. Συμβολή στη μελέτη της Αρχαιολογίας του Τοπίου με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2017

Εκδότης: Πεδίο

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 437 σ., πολυάριθμοι ασπρόμαυροι πίνακες και πολυάριθμες εικόνες, 17 x 24 εκ.

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την οργάνωση του χώρου στη μυκηναϊκή Αργολίδα με στόχο να προσεγγίσει όψεις των κοινωνικών ταυτοτήτων των κατοίκων της και των μηχανισμών με τους οποίους οι ταυτότητες αυτές αναπαράγονταν, προβάλλονταν ή/και μετατρέπονταν σε αντικείμενο κοινωνικής διαπραγμάτευσης. Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, επιτρέπουν και διευρύνουν την ανάλυση της διαμόρφωσης και των διαστάσεων της βιωματικής εμπειρίας του χώρου με συστηματικότητα. Ένα βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι η διαπίστωση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Αργολίδα χρησιμοποιούνταν ποικίλες στρατηγικές για την οργάνωση και διαμόρφωση του τοπίου, όπως η χωρική συσχέτιση/αποσυσχέτιση, η αρχιτεκτονική επιδεικτική κατανάλωση, η χρήση δραματουργικών στοιχείων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με στόχο το διαρκή χειρισμό των κοινωνικών ταυτοτήτων όσων το βίωναν με κάθε τρόπο.

Περιεχόμενα

Κατάλογος χαρτών [xiii-xxxii]

Κατάλογος εικόνων [xxxiii-xxxiv]

Κατάλογος πινάκων [xxxv-xxxvi]

Κατάλογος γραφημάτων [xxxvii]

Συντομογραφίες [xxxviii]

Πρόλογος [xxxix-xli]

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή [1-8]

Κεφάλαιο 2: Θεωρία της Ταυτότητας [9-21]

Κεφάλαιο 3: Τοπίο και ταυτότητα [23-50]

Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία [51-78]

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση των δεδομένων [79-342]

Κεφάλαιο 6: Συζήτηση [343-397]

Βιβλιογραφία [399-437]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.