ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2017

1 Απριλίου 2018

Palatial Economy in the Ancient Near East and in the Aegean. First Steps towards a Comprehensive Study and Analysis, Acts of the ESF Exploratory Workshop held in Sèvres, 16–19 Sept.

P. Carlier†, Fr. Joannès, Fr. Rougemont & J. Zurbach (επιμ.)

Palatial Economy in the Ancient Near East and in the Aegean. First Steps towards a Comprehensive Study and Analysis, Acts of the ESF Exploratory Workshop held in Sèvres, 16–19 Sept.

Πόλη: Pisa, Roma

Έτος: 2017

Εκδότης: Fabrizio Serra editore

Σειρά: Pasiphae XI

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 372 σ., πολυάριθμες ασπρόμαυρες εικόνες

Γαλλική περίληψη

L’atelier sur les économies palatiales qui s’est tenu à Sèvres du 16 au 19 Septembre 2010, avait pour but de rassembler des spécialistes de différentes aires partageant cet objet de recherche. La tenue du XIIIe colloque international sur les textes mycéniens et égéens à Sèvres, Nanterre et Paris, qui a eu lieu la semaine suivante, donna l’occasion de profiter de la présence de la plupart des spécialistes d’épigraphie égéenne à Paris. Le volume qui paraît aujourdhui comprend la quasi-totalité des contributions.

Les échanges scientifiques et, plus précisément, le travail de comparaison à différentes échelles entre les palais égéens et proche-orientaux est très vite apparu comme une nécessité après le déchiffrement du linéaire B, et même avant. Si une telle démarche est ancienne, aussi bien chez les spécialistes des épigrahes égéennes que chez les orientalistes, ou encore chez les anthropologues de l’économie et les historiens, le travail à faire reste immense, d’abord à cause de l’augmentation continue des sources disponibles, qui entraine celle des études philologiques, archéologiques et historiques. Le travail en commun et la comparaison restent des défis, et les méthodes de comparaison (échelles, objets, finalités) restent des objets de discussion.

Περιεχόμενα

Avant–propos
Programme
Liste des abréviations

Second Thoughts on Mycenaean Economy [1-6]
Pierre Carlier

Palace Economy in the Old Babylonian Period [7-22]
Michel Tanret

Protopalatial Crete: One or More Economies? [23-42]
Artemis Karnava
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

L’économie palatiale à Nuzi [43-64]
Brigitte Lion

Les allocations de laine à Nuzi et dans le monde mycénien. Premier essai de comparaison [65-92]
Françoise Rougemont

Epigraphical Features of Economic Texts in Linear A [93-104]
Helena Tomas

Quelques réflexions sur les possessions foncières et les obligations à Pylos [105-120]
Maurizio Del Freo

A reassessment of taxation on sacred lands in the Linear B corpus [121-140]
Pia De Fidio

Quelques réflexions sur la fiscalité mycénienne [141-150]
Massimo Perna

Palaces and Their Regions: Geographical Analysis of Territorial Exploitation in Late Bronze Age Crete and Greece [151-174]
John Bennet

Palatial Economy: The occupational designations in the Mycenaean archives from a quantitative perspective [175-188]
Hedvig Landenius Enegren

Assessing Religious Hierarchies: Their Economic Influence on Mycenaean Society [189-202]
Susan Lupack

Die Rolle der Heiligtümer in der mykenischen Palastwirtschaft: Eine Neubewertung der Textevidenz [203-220]
Jörg Weilhartner
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Oils and Perfumes in the Mycenaean Palatial Economy [221-238]
Ioannis Fappas

Fixed offerings to the Aššur Temple in Middle Assyrian times [239-260]
John Nicholas Postgate

The Palace Economy of Ugarit [261-270]
Wilfred van Soldt

Palatial Economy in Neo–Assyrian Documentation. An Overview [271-294]
Frederick Mario Fales

Cult Economy and the Neo–Babylonian Palace [295-308]
Stefan Zawadzki

Les économies palatiales. Remarques finales [309-318]
Francis Joannès, Françoise Rougemont & Julien Zurbach


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.