ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2012

5 Οκτωβρίου 2012

Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies

Metaxia Tsipopoulou (επιμέλεια)

Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2012

Εκδότης: The Danish Institute at Athens

Σειρά: Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 364 σ., 4 έγχρωμες και πολυάριθμες ασπρόμαυρες εικόνες, σχέδια, χάρτες, 28x21 εκ.

Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 9-10 October 2010

Περίληψη

Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2010 και οργανώθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων ανασκαφών και μελετών στη μινωική ανακτορική θέση του Πετρά Σητείας (1985-2010). Συμμετείχε ομάδα επιστημόνων από έξι χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Δανία, Η.Π.Α. Καναδά), που μελετούν υλικό από την πόλη, το ανάκτορο και το νεκροταφείο του Πετρά. Μέχρι το 2000 είχαν ερευνηθεί στον Πετρά τρεις τομείς του οικισμού και το Παλαιο- και Νεοανακτορικό ανάκτορο, το οποίο απέδωσε το καλύτερο σωζόμενο αρχείο της κρητικής ιερογλυφικής (Tsipopoulou & Hallager, 2010). Κατά το 2002-2004 ανασκάφθηκε στο λόφο Κεφάλα οικισμός της Τελικής Νεολιθικής/ΠΜ Ι, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ανίχνευση σχέσεων με περιοχές εντός και εκτός Κρήτης, μετακινήσεις πληθυσμών, αλλά και για την πρώιμη μεταλλουργία. Στην Κεφάλα από το 2004 και εξής ανασκάπτεται ασύλητο νεκροταφείο της ΠΜ Ι – ΜΜ ΙΙΑ, αποτελούμενο από μεγάλου μεγέθους και σύνθετης κάτοψης ταφικά κτίρια, με πρωτογενείς και δευτερογενείς ταφές, καθώς και βραχοσκεπή-οστεοφυλάκειο. Το νεκροταφείο αποδίδει μεγάλης ποσότητας και εξαιρετικής ποιότητας αντικείμενα (λίθινα αγγεία, μετάλλινα εργαλεία και κοσμήματα από ασήμι και χρυσό, καθώς και μοναδικές από άποψη τέχνης και ιστορικής σημασίας σφραγίδες, οστέινες και λίθινες). Η σπανιότατη ευκαιρία ανασκαφής οικισμού, ανακτόρου και νεκροταφείου συμβάλει στην κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στην δημιουργία των μινωικών ανακτόρων και ως εκ τούτου η σημασία της ανασκαφής του Πετρά υπερβαίνει τα όρια της Ανατολικής Κρήτης.

Εκτός των εξειδικευμένων άρθρων, ο τόμος περιέχει εκτεταμένη εισαγωγή, όπου αναφέρονται η ιστορία της μεγάλης κλίμακας ανασκαφής και περιγράφονται οι δράσεις εξωστρέφειας, ενταγμένες εξαρχής στην ερευνητική στρατηγική, καθώς και άρθρο σχετικό με την ανάπτυξη του ιστότοπου του Πετρά. Δημοσιεύονται επίσης οι συζητήσεις στο τέλος των ανακοινώσεων, η εκτεταμένη τελική συζήτηση και τελικό συμπερασματικό κείμενο του Peter Warren.  

Περιεχόμενα

List of contributors [11]

Metaxia Tsipopoulou, ‘Preface’ [13]

Abbreviations [15]

Bibliography [16]

Erik Hallager, ‘Greetings’ [43]

Metaxia Tsipopoulou, ‘Introduction: 25 years of excavations and studies at Petras’ [45-68]

I. The earliest occupation: FN-EM I Kephala

Yiannis Papadatos, ‘Back to the beginnings: the earliest habitation at Petras on the basis of the evidence from the FN-EM I settlement on Kephala’ [69-79]

Eleni Nodarou, ‘Pottery fabrics and recipes in the Final Neolithic and Early Minoan I period: the analytical evidence from the settlement and the Rock Shelter of Kephala Petras’ [81-88]

Tatiana Theodoropoulou, ‘Neolithic and Minoan marine exploitation at Petras: diachronic trends and cultural shifts’ [89-103]

Cesare D’Annibale, ‘Obsidian modes of production and consumption from a diachronic perspective as seen from Petras and the Siteia Bay environs’ (abstract) [105]

II. The Prepalatial-early Protopalatial cemetery

Philip P. Betancourt, ‘The architecture of the house tombs at Petras’ [107-116]

Metaxia Tsipopoulou, ‘The Prepalatial-early Protopalatial cemetery at Petras, Siteia: a diachronic symbol of social coherence’ [117-131]

Susan C. Ferrence, James D. Muhly and Philip P. Betancourt, ‘Affluence in eastern Crete: metal objects from the cemetery of Petras’ [133-143]

Olga Krzyszkowska, ‘Seals from the Petras cemetery: a preliminary overview’ [145-160]

Sevasti Triantaphyllou, ‘Kephala Petras: the human remains and the burial practices in the Rock Shelter’ [161-170]

Heidi M.C. Dierckx, ‘Size does matter: the significance of obsidian microliths and querns at the Petras cemetery’ [171-177]

III. The transition from the Prepalatial to the Protopalatial

Metaxia Tsipopoulou, ‘Defining the end of the Prepalatial at Petras’ [179-190]

Donald C. Haggis, ‘The Lakkos pottery and Middle Minoan IB Petras’ [191-204]

IV. Neopalatial Petras

Kostis S. Christakis, ‘Petras, Siteia: political, economic and ideological trajectories of a polity’ [205-219]

Nektaria Mavroudi, ‘House II.1 at Petras, Siteia: its architectural life’ [221-233]

Maria Emanuela Alberti, ‘Vessels in cooking fabrics from Petras House I.1 (LM IA): overview and capacity measures’ [235-254]

Anna Simandiraki-Grimshaw, ‘Miniature vessels from Petras’ [255-264]

Erik Hallager, ‘Literacy at Petras and three hitherto unpublished Linear A inscriptions’ [265-275]

David W. Rupp, ‘Death in Petras: two men fighting on a LM IA lentoid seal’ [277-289]

Photini J.P. McGeorge, ‘The Petras intamural infant jar burial: context, symbolism, eschatology’ [291-304]

David W. Rupp and Metaxia Tsipopoulou, ‘Priestess? at work. A LM IA chlorite schist lentoid seal from the Neopalatial settlement of Petras’ [305-314]

V. The Byzantine cemetery

Natalia Poulou-Papadimitriou, ‘Pottery of the middle Byzantine period and the first centuries of the Venetian occupation from Petras, Siteia’ [315-326]

VI. The Siteia Bay area

Chrysa Sofianou and Thomas M. Brogan, ‘Papadiokampos and the Siteia Bay in the second millennium BC: exploring patterns of regional hierarchy and exchange in eastern Crete’ [327-340]

VII. www.petras-excavations.gr

Konstantinos Togias, ‘The website www.petras-excavations.gr’ [341-345]

VIII. Final discussion

J. Alexander MacGillivray, ‘Final discussion’ [347-353]

IX. Concluding remarks

Peter M. Warren, ‘Petras in context: localism, regionalism, internationalism’ [355-359]

X. Index


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.