ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2018

1 Φεβρουαρίου 2019

Practices of Personal Adornment in Neolithic Greece

Fotis Ifantidis

Practices of Personal Adornment in Neolithic Greece

Πόλη: Oxford

Έτος: 2018

Εκδότης: Archaeopress

Περιγραφή: 184 σ., πολυάριθμες ασπρόμαυρες και έγχρωμες εικόνες

Περίληψη

Στόχος του βιβλίου είναι η επανεξέταση των πρακτικών προσωπικής κόσμησης κατά τη νεολιθική περίοδο στην Ελλάδα μέσω της επανεκτίμησης των διαθέσιμων στοιχείων που προέρχονται από περισσότερες από εκατό ανεσκαμμένες νεολιθικές θέσεις, καθώς και η λεπτομερειακή μελέτη του corpus κοσμημάτων που προέρχονται από τη λιμναία θέση της Μέσης-Νεότερης Νεολιθικής περιόδου στο Δισπηλιό Καστοριάς.

Αρχικά γίνεται κριτική παρουσίαση των θεωρητικών και μεθοδολογικών απόψεων της ανθρωπολογικής και αρχαιολογικής βιβλιογραφίας σε σχέση με το ζήτημα των πρακτικών προσωπικής κόσμησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προβλήματα και τα βασικά σημεία της έρευνας των νεολιθικών κοσμημάτων στην Ελλάδα, καθώς και η κριτική ανασκόπηση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και ταξινομικών σχημάτων παλιότερων ερευνών. Στη συνέχεια συζητούνται οι πτυχές της παραγωγής, των τεχνολογικών επιλογών, των συνθηκών χρήσης, ανακύκλωσης και εναπόθεσης καθώς και οι ενδείξεις της ενδοκοινοτικής, διακοινοτικής και χρονολογικής διασποράς των κοσμημάτων στη Νεολιθική Ελλάδα. Εξετάζονται, τέλος, τα ερμηνευτικά προβλήματα παραγωγής και χρήσης των τεχνουργημάτων αυτών που σχετίζονται με τη σωματική κόσμηση, άμεσες αρχαιολογικές μαρτυρίες των οποίων αποτελούν οι οστέινες, οστρέινες, λίθινες, πήλινες και μετάλλινες χάντρες, περίαπτα και δακτύλιοι.

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας ολόκληρο το βιβλίο!

Περιεχόμενα

Κατάλογος εικόνων / πινάκων [x]

Contents [xiv]

Catalogue of figures / plates [xvii]

Ευχαριστίες [xxii]

Summary [xxvii]

Εισαγωγή [1]

1. Ανθρωπολογίες & αρχαιολογίες του κοσμήματος [15]

2. Το νεολιθικό κόσμημα στην Ελλάδα: ιστορικό της έρευνας [28]

3. Το νεολιθικό κόσμημα στην Ελλάδα: παραγωγή και χρήση [45]

4. Τα κοσμήματα του νεολιθικού Δισπηλιού [90]

5. Ερμηνευτικές δυνατότητες & όρια [189]

6. Κοσμήματα νεολιθικής Ελλάδας [210]

7. Κατάλογος κοσμημάτων από το νεολιθικό Δισπηλιό [325]

8. Κοσμήματα νεολιθικής Ανατολίας, Βαλκανίων & Ευρώπης [477]

9. Spondylus gaederopus | Glycymeris sp. στην Ανατολία, τα Βαλκάνια & την Ευρώπη [520]

Βιβλιογραφία [557]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.