ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2014

27 Απριλίου 2015

Πρακτικά 3ου Συμποσίου ARCH_RNT. Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Ν. Ζαχαριάς (επιμέλεια)

Πρακτικά 3ου Συμποσίου ARCH_RNT. Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Πόλη: Καλαμάτα

Έτος: 2014

Εκδότης: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 203 σ., α/μ εικόνες μέσα στο κείμενο, 25x17,2 εκ.

Πρόλογος

Το διάστημα 3-5 Οκτωβρίου 2012, 65 εγγεγραμμένοι σύνεδροι παρουσίασαν 50 πρωτότυπες εργασίες στη διάρκεια του 3ου Συμποσίου ARCH_RNT-Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και φιλοξενήθηκε στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών της Καλαμάτας.

Οι 17 εργασίες που περιέχονται στον παρόντα τόμο υποβλήθηκαν για κρίση και δημοσίευση στα Πρακτικά του Συμποσίου τα οποία εκδίδονται στη σειρά Ανθρωπιστικές Επιστήμες των Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι εργασίες αναφέρονται στην πλειονότητά τους σε εργασίες γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων οι οποίες αποτέλεσαν την ειδική συνεδρία του συμποσίου, αλλά και σε μελέτες αναλύσεων, προέλευσης, συντήρησης και χρονολόγησης αρχαιολογικού και ιστορικού υλικού.

Περιεχόμενα

A. Sarris & S. Déderix, GIS for archaeology & cultural resources management in Greece. Quo vadis? [9-22]
Κείμενο

S. Déderix, Funerary landscapes and GIS applications: A review [23-32]
Κείμενο

Κ. Aναγνωστάκη, Σ. Πετμεζάς & Α. Σαρρής, Διαβάζοντας ιστορία πάνω σε ένα χάρτη το Ενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας [33-40]

Δ. Αγνουσιώτης & Κ. Βουζαξάκης, Διαχείριση αρχαιολογικών πληροφοριών με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Η περίπτωση του Πηλίου [41-48]
Κείμενο

Κ. Βουζαξάκης, Επιφανειακή έρευνα πεδιάδας Αλμυρού (Ε.Πι.Πεδ.Α.). Χρήση νέων τεχνολογιών στην Αρχαιολογική Πρακτική [49-57]
Κείμενο

Β. Πάνου, Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στους αρχαιολογικούς χώρους περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας [59-71]

Δ. Εγγλέζος, Ι. Καλογεράς, Μ. Ιωαννίδου & Δ. Μούλλου, Παρακολούθηση και αντιμετώπιση γεωσεισμικών προβλημάτων των μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών με σύγχρονες τεχνολογίες [73-84]

Μ. Αndonova, Κ. Κόπακα & Α. Σαρπάκη, Στατιστικά δεδομένα ποσότητας και χωρικής κατανομής βιοκαταλοίπων στο κτήριο της Εποχής του Χαλκού στα Καταλύματα Γαύδου [85-95]
Κείμενο

S.C. Boyatzis, D. Kotzamani, A. Phoca, G. Karydi, M. Zacharia & V. Kantarelou, Characterization of organic remains found in copper alloy vessels of the Benaki Museum collection with Fourier transform mid-infrared spectroscopy [97-104]

K. Davri, V. Aravantinos, A. Harami, G. Mastrotheodoros & N. Zacharias, First analytical results using optical and SEM/EDX microscopy of pigments and substrates from five Boeotian figurines [105-115]
Κείμενο

Ι. Λυριτζής, Μέθοδος χρονολόγησης με ενυδάτωση οψιανού [117-124]

Α. Οikonomou, Κ. Stamoulis, P. Lera, S. Oikonomidis, A. Papayiannis, A. Tsonos, C. Papachristodoulou & K. Ioannides, Preliminary characterization of prehistoric pottery sherds from Vithkuq and Maligrad, Albania, by means of EDXRF spectroscopy and OSL chronology [125-137]
Κείμενο

Α. Οικονόμου, Β. Παππά & Γ. Γαβαλάς, Προκαταρκτική μελέτη κεραμικής από τη Μινώα Αμοργού με χρήση αναλυτικών τεχνικών (SEM/EDX, XRF) [139-154]

D. Möncke, D. Palles, E. Palamara, M. Papageorgiou, E.I. Kamitsos & N. Zacharias, Coloring vitreous materials: pigments, colloids, and ions in glasses and glazes from the Mycenaean to medieval periods –probed by spectroscopic techniques [155-166)
Κείμενο

C. Di Nicuolo & D. Vandarakis, A hypogeic balaneion in the district of the Serangheion in Piraeus. Geological – hydrogeological conditions of the Zea – Spilia Paraskeva region [167-179]
Κείμενο

M. Ρογκενμπούκε, Α. Παναγιωτοπούλου & Μ. Μερτζάνη, Μελέτη και συντήρηση γύψινων αντιγράφων του 20ου αιώνα των γλυπτών του δυτικού αετώματος του ναού της Αφαίας [181-194]

Μ. Κουτσοδημητροπούλου, Α. Καρατζάνη & Στ. Μπογιατζής, Αναλυτική μελέτη και συντήρηση δυο πλαστικών κούκλων με συνθετικά υφάσματα [195-203]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.