ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2009

15 Μαΐου 2010

Schliemann und Troja

Alix Hänsel

Schliemann und Troja

Πόλη: Berlin

Έτος: 2009

Εκδότης: Staatliche Museen zu Berlin & Verlag Schnell und Steiner

Σειρά: Die Sammlungen des Museums für Vor- und Frühgeschichte (Band I)

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 96 σ., ασπρόμαυρες εικόνες και έγχρωμες εικόνες, χάρτες, σχέδια, 28,5x22,5 εκ.

Περίληψη (στα Γερμανικά)

Bis heute ist Heinrich Schliemanns Bedeutung — Schatzgräber oder Pionier archäologischer Forschung — ebenso umstritten wie die Frage, ob die von ihm ausgegrabene Stadt tatsächlich das homerische Troja war. Das Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte besitzt weltweit die größte Sammlung von archäologischen Funden aus Schliemanns Grabungen in Troja, der sagenhaften Stadt des Dichters Homer.

Schliemann vermachte seine Ausgrabungsfunde testamentarisch seinem Herkunftsland „zu ewigem Besitz und ungetrennter Aufbewahrung in der Reichshauptstadt“. Obwohl als Folge des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetarmee Bestände der Trojasammlung, darunter die meisten Kostbarkeiten aus dem berühmten „Schatz des Priamos“, in Berlin requiriert und bis heute nur zum Teil restituiert worden sind, lassen sich Schliemanns Grabungs-ergebnisse nur anhand der Berliner Kollektion umfassend darstellen. Schliemanns „trojanische Altertümer“ bilden einen der Höhepunkte in der Ausstellung des Neuen Museums auf der Berliner Museumsinsel.

Der Katalog zur Ausstellung thematisiert die Person Heinrich Schliemanns, seine Grabungsmethoden und wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie das Schicksal der Berliner Trojasammlung. Berichtet wird über neueste Forschungsergebnisse zu den bedeutendsten Exponaten der Ausstellung, den über 4000 Jahre alten Silbergefäßen aus dem „Schatz des Priamos“, und über die Wetterführung der Grabungen in Troja bis in die jüngste Zeit.

Περιεχόμενα

Vorwort [7]

Der Kampf um Troja – Geschichte einer mythischen Erzählung [13]

Die Suche nach Troja: Von Lechevalier bis Schliemann [19]

Heinrich Schliemann: Vom Handelslehrling zum Altertumswissenschaftler [21]

Die Grabungen Heinrich Schliemanns und Wilhelm Dörpfelds in Troja [27]

Die Besiedlungsphasen von Troja [35]

Gab es tatsächlich das homerische Troja? [47]

Heinrich Schliemanns „Sammlung Trojanischer Alterthümer“: Schicksal und Verbleib [51]

Neue Forschungen zur Schliemann-Sammlung [57]

Weiterführende Literatur [95]

Bildnachweis [96]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.