ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2018

29 Απριλίου 2020

Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans

Maria Ivanova, Bogdan Athanassov, Vanya Petrova, Desislava Takorova & Philipp W. Stockhammer (επιμέλεια)

Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans

Πόλη: Oxford & Philadelphia

Έτος: 2018

Εκδότης: Oxbow books

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 367 σ., πολυάριθμες ασπρόμαυροι πίνακες, πολυάριθμες έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες, 17,5 x 24,7 εκ.

Περίληψη (στην αγγλική γλώσσα)

Ever since the definition of the Neolithic Revolution by Vere Gordon Childe, archaeologists have been aware of the crucial importance of food for the understanding of prehistoric developments. Numerous studies have classified and described cooking ware, hearths and ovens, have studied food residues and more recently also stable isotopes in skeletal material. However, we have not yet succeeded in integrating traditional, functional perspectives on nutrition and semiotic approaches (e.g. dietary practices as an identity marker) with current research in the fields of Food Studies and Material Culture Studies. This volume brings together leading specialists in archaeobotany, economic zooarchaeology and palaeoanthropology to discuss practices of food production and consumption in their social dimensions from the Mesolithic to the Early Iron Age in the Balkans, a region with intermediary position between and the Aegean Sea on one side and Central Europe and the Eurasian steppe regions on the other side. The prehistoric inhabitants of the Balkans were repeatedly confronted with foreign knowledge and practices of food production and consumption which they integrated and thereby transformed into their life. In a series of transdisciplinary studies, the contributors shed new light on the various social dimensions of food in a synchronous as well as diachronic perspective. Contributors present a series of case studies focused on themes of social interaction, communal food preparation and consumption, the role of feasting, and the importance and management of salt production.

Περιεχόμενα

Introduction: Social dimensions of food [vii-xvii]
Philipp W. Stockhammer, Bogdan Athanassov & Maria Ivanova
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

1. “Herd” mentality [1-13]
László Bartosiewicz & Clive Bonsall

2. Neolithic taboos in Anatolia and southeast Europe [14-30]
Nerissa Russell

3. Eating out: Food and social context in the Early Neolithic of Greece [31-46]
Kostas Kotsakis

4. Breath of change: Food and pottery in the course of the Neolithic in northern Greece [47-65]
Dushka Urem-Kotsou
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

5. Carcasses, ceramics, and cooking at Makriyalos I: Towards an integrated approach to human diet and commensality in Late Neolithic northern Greece [66-85]
Valasia Isaakidou & Paul Halstead

6. Painted pottery and culinary practices: Use-alteration analysis of painted pottery from the site of Starčevo-Grad [86-108]
Olga Bajčev

7. Feasting during the Early Neolithic of the central Balkans: The fauna from Blagotin, Serbia [109-140]
Haskel J. Greenfield & Tina L. Jongsma-Greenfield

8. Of pits and bones: A ritual pit at the late Neolithic site of Sarnevo in Bulgarian Thrace [141-156]
Krum Bacvarov & John Gorczyk

9. Foraging and food production strategies during the Early Neolithic in the Balkans-Carpathian area. The site of Bucova Pusta in Romanian Banat [157-172]
Raiko Krauss, Bea De Cupere & Elena Marinova

10. “No quern, no food”? Milling technology and the spread of farming in southeast Europe [173-189]
Maria Ivanova

11. Prehistoric agricultural toolkits in diachronic perspective: A case study from Bulgaria [190-214]
Maria Gurova

12. Social dimensions of salt in the later prehistory of the eastern Balkans [215-220]
Vassil Nikolov

13. Salt in European prehistory: Social and economic considerations [221-229]
Anthony Harding

14. Plant-based food at Chalcolithic and Early Bronze Age Drama, southeast Bulgaria: Continuity and innovations [230-247]
Ralf Gleser & Elena Marinova

15. Food, status, and power: Animal production and consumption practices during the Carpathian Basin Bronze Age [248-262]
Amy Nicodemus

16. Plant food from the Late Bronze and Early Iron Age hilltop site Kush Kaya, Eastern Rhodope Mountains, Bulgaria: Insights on the cooking practices [263-277]
Hristo Popov, Elena Marinova, Ivanka Hristova & Stanislav Iliev

17. Food supply and disposal of food remains at Late Bronze and Early Iron Age Ada Tepe: Bioarchaeological aspects of food production, processing and consumption [278-299]
Krassimir Nikov, Elena Marinova, Bea De Cupere, Ivanka Hristova, Yana Dimitrova, Stanislav Iliev & Hristo Popov

18. Hunting together: Social aspects of hunting at a 13th–12th century BC fortified site in southwestern Bulgaria [300-318]
John Gorczyk, Bogdan Athanassov & Philipp W. Stockhammer

19. Where Angel feared not to tread: Anthropometric approaches to food studies in Aegean and Balkan prehistory [321-367]
Eva Rosenstock & Alisa Scheibner
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.