ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2014

14 Νοεμβρίου 2014

Space and Time in Mediterranean Prehistory

Stella Souvatzi & Athena Hadji (επιμέλεια)

Space and Time in Mediterranean Prehistory

Πόλη: New York

Έτος: 2014

Εκδότης: Routledge

Σειρά: Routledge Studies in Archaeology

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 304 σ., 36 εικόνες, 2 πίνακες, 22,8x15,8 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

Space and Time in Mediterranean Prehistory addresses these two concepts as interrelated, rather than as separate categories, and as a means for understanding past social relations at different scales. The need for this volume was realised through four main observations: the ever growing interest in space and spatiality across the social sciences; the comparative theoretical and methodological neglect of time and temporality; the lack in the existing literature of an explicit and balanced focus on both space and time; and the large amount of new information coming from prehistoric Mediterranean. It focuses on the active and interactive role of space and time in the production of any social environment, drawing equally on contemporary theory and on case-studies from Mediterranean prehistory.

Space and Time in Mediterranean Prehistory seeks to break down the space-time continuum, often assumed rather than inferred, into space-time units and to uncover the varying and variable interrelations of space and time in prehistoric societies across the Mediterranean. The volume is a response to the dissatisfaction with traditional views of space and time in prehistory and revisits these concepts to develop a timely integrative conceptual and analytical framework for the study of space and time in archaeology.

Περιεχόμενα

List of Figures [ix]
List of Tables [xiii]
Figures [xv]

1. Athena Hadji and Stella Souvatzi, Space and Time in Mediterranean Prehistory and Beyond [1-31]

2. Robert Chapman, Working with Time and Space in Later Mediterranean Prehistory [32-48]

3. Stavros Stavrides, What Does a Settlement’s Layout Show about the Society that Inhabits it? On the Importance of Thinking-Through-Images [49-63]

4. Rachel Harkness, On Stone Houses and the Co-Creation of Worlds and Selves [64-83]

5. Eimear Meegan, Bodies of Evidence? Re-imagining a Phenomenological Approach to Space and Time in Prehistoric Malta [84-100]

6. Trevor Watkins, Time and Place, Memory, and Identity in the Early Neolithic of Southwest Asia [101-119]

7. Bleda S. Düring, Constructing the present past in the Anatolian Neolithic [121-138]

8. Robin Skeates, Communicating Over Space and Time in the World of the Iceman [138-159]

9. Emily Miller Bonney, Sharing Space and Time with the Ancestors at an Early Bronze Age Tomb in South Central Crete [160-175]

10. Τoula Marketou, Time and Space in the Middle Bronze Age Aegean World: Ialysos (Rhodes), a Gateway to the Eastern Mediterranean [176-195]

11. Patricia Murrieta-Flores, Space and Temporality in Herding Societies: Exploring the Dynamics of Movement during the Iberian Late Prehistory [196-213]

12. José E.Márquez-Romero & Víctor Jiménez-Jáimez, Space and Time in the Architecture of Prehistoric Enclosures: The Iberian Peninsula as a Case Study [214-230]

13. Assaf Yasur-Landau & Eric H. Cline, The Four-Dimensional Palace: The Middle Bronze Age Palace of Kabri through Time [231-245]

14. Konstantinos Athanasiou, Semiotic Approaches for the Study of the Urban Environment of the Late Bronze Age Settlement of Akrotiri on Thera [246-267]

15. Stephanie Koerner, Discussion: Space – Time and the Mediterranean in Contexts: Historical, Interdisciplinary and Interpretive [268-291]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.