ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2017

1 Νοεμβρίου 2019

Subsistenz und Macht. Palatiale und elitäre Vorratschaltung auf Kreta während der Alt- und Neupalastzeit

Torben Keẞler

Subsistenz und Macht. Palatiale und elitäre Vorratschaltung auf Kreta während der Alt- und Neupalastzeit

Πόλη: Köthen

Έτος: 2017

Εκδότης: Gebr. Mann Verlag

Σειρά: Athenaia 9

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 178 σ., 58 ασπρόμαυρες εικόνες, 21 x 30 εκ.

Περίληψη (στη γερμανική γλώσσα)

Die minoischen Paläste waren multifunktionale Zentren, denen auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine grundlegende Bedeutung zukam. Der Begriff der Redistribution war bisher prägend zur Beschreibung der minoischen Wirtschaft: Man ging davon aus, dass Güter an zentraler Stelle gesammelt und sodann an die Bevölkerung zurückverteilt wurden – auch Grundnahrungsmittel. Die quantitative Analyse der Vorratsräume in den Palästen und elitären Haushalten der Alt- und Neupalastzeit, also der Mittelbronzezeit und frühen Spätbronzezeit, auf Kreta hat jedoch ergeben, dass die Subsistenzwirtschaft offenbar nicht so sehr in die Umverteilung mit einbezogen wurde, wie wir dachten. Vielmehr dienten die Magazine in Haushalten der Oberklasse der Selbstversorgung ihrer Bewohner und Bediensteten. Auch unter Berücksichtigung der als Getreidespeicher interpretierten runden Gruben, der Kouloures, im Bereich der Westhöfe von Knossos und Phaistos, und ebenso der Getreidesilos von Mallia, bleibt diese Erkenntnis bestehen.

Περιεχόμενα

Abkürzungen [ix]

Vorwort [x]

1. Einführung [1-2]

2. Forschungsgeschichte [3-5]
2.1 Vorratshaltung in der minoischen Archäologie [3-5]
2.2 Die minoische Chronologie [5]

3. Nahrungs- und Ernährungsspezifische Parameter [7-17]
3.1. Das Nahrungsangebot in der Ägäis während der Bronzezeit [8]
3.2. Exkurs: Botanische Systematik von Weizen und Gerste [8-9]
3.3. Der minoische ›Speiseplan‹ [10-11]
3.4. Energiegehalt ›minoischer‹ Lebensmittel [12-13]
3.5. Der Nahrungsbedarf eines Menschen [13-14]
3.6. Die Massendichte von Nahrungsmitteln [15-16]
3.7. Zusammenfassung [16-17]

4. Technische Grundlagen von Vorratshaltung [19-22]
4.1. Schüttgutlagerung [20-22]

5. Vorratshaltung im archäologischen Befund [23-40]
5.1. Formationsprozesse und Identifikation von Vorratshaltung [23-25]
5.2. Klassifikation von Vorratsräumen [26-28]
5.3. Überlegungen zu Vorratskapazitäten [28-40]

6. Vorratshaltung im Gesellschaftlichen Kontext [41-52]
6.1. ›Eingebettete Wirtschaft‹ [42-46]
6.2. Die Wirtschaftsteilnehmer [47-51]
6.3. Sozioökonomische Implikationen von Vorratshaltung [51-52]

7. Archäologische Befunde I: Palatiale Haushalte [53-110]
7.1. Knossos [55-63]
7.2. Phaistos [63-69]
7.3. Mallia [69-75]
7.4. Die minoischen Kouloures [75-106]
7.5. Zusammenfassung – Paläste [107-110]

8. Archäologische Befunde II: Elitäre Haushalte [111-140]
8.1 Elitäre Haushalte der Altpalastzeit [111-120]
8.2. ›Villen‹. Elitäre Haushalte der Neupalastzeit [120-140]
8.3. Zusammenfassung – Elitäre Haushalte [140]

9. Archäologische Befunde III: Vorratsgebäude [141-146]
9.1. Knossos. Nordostgebäude [141-142]
9.2. Hagia Triada. Bastione [142-144]
9.3. Tylissos. Haus B [144-145]
9.4. Zusammenfassung – Vorratsgebäude [145-146]

10. Vorratshaltung in Alt- und Neupalaszeit [147-153]
10.1. Redistribution und social storage [148-149]
10.2. Subsistenz und politische Ökonomie [150-152]
10.3. (De-)Zentralisierung [152-153]

Anhänge [155-157]

Anhang A: Vorratsräume im Palast von Knossos [155-156]

Anhang B: Vorratsräume im Palast von Phaistos [156]

Anhang C: Vorratsräume im Palast von Mallia [157]

Literaturverzeichnis [159-176]

Abbildungsnachweis [177]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.